UPDATE: aanmeldperiode outstation KLC cabine

4 oktober 2023

Leestijd 2 minuten

In het verslag van ons vorige cabineoverleg maakten we melding van het volgende: bij de vliegers is een nieuwe aanmeldperiode van 60 minuten op outstation ingevoerd, terwijl er voor de cabine volgens onze cao afspraak een aanmeldperiode van 45 minuten geldt. Dit leidt tot lastige situaties in de uitvoering en KLC heeft eenzijdig besloten van de cabine cao af te wijken. We geven hierbij een uitgebreidere update over dit probleem.

Wat staat er in de cao?
Allereerst een opfrisser: wat staat er eigenlijk precies over beschreven in de cao? In bijlage 9, artikel 2.2 is het volgende afgesproken:

‘De aan- en afmeldingstijd dienen een reële uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan de vlucht mogelijk te maken.
De aanmeldingsperiode op het basisstation resp. een buitenstation bedraagt 60 minuten resp. 45 minuten.’

Beide onderdelen van dit artikel zijn van belang. KLC CA’s melden zich op outstation (ook wel buitenstation) 45 minuten voor vertrek aan, wat aansluit bij een reële uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan het inchecken van de koffer, het uitvoeren van de benodigde checks aan boord en het klaarmaken van de cabine voor vertrek. De aanmeldperiode bij de vliegers is per 1 september dit jaar echter verruimt van 45 minuten naar 60 minuten, waardoor er nu 2 verschillende aanmeldtijden en daarmee vertrektijden uit het hotel gelden op outstation. In de praktijk zien we dus dat cabinecrew onnodig vroeg op de luchthaven aanwezig is.

Vervolg
Nadat we dit probleem vorige week aangekaart hebben bij KLC en in de tussentijd vele klachten en opmerkingen hierover hebben ontvangen, lag wat ons betreft de bal bij KLC. Het standpunt van de VNC is hierin duidelijk: de werkgever dient de cao-afspraken na te leven en dus 45 minuten aanmeldperiode voor cabinecrew hanteren. KLC geeft echter aan nu tegen problemen aan te lopen en heeft dus eenzijdig besloten van de cao af te wijken. Wat ons betreft onacceptabel en bovendien schofferend naar het cabinepersoneel toe. KLC geeft toe dat zij van de cao afwijken, maar hebben hiervoor nog geen adequate oplossing paraat.

Hoe nu verder?
De bal in deze discussie ligt bij KLC. Zij hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om het probleem inzichtelijk te maken en met een eventuele oplossing te komen. KLC gaat inventariseren op welke buitenstations de 45 minuten gehandhaafd kan worden en waar eventueel niet. Hoe dan ook blijft ons standpunt onveranderd: naleving en het überhaupt respecteren van de cao is noodzakelijk.

Tot er meer duidelijkheid is vanuit KLC willen wij nogmaals benadrukken dat het hier om een cao-afspraak gaat, waar jullie ten alle tijden op terug mogen vallen. Mocht hier toch discussie over ontstaan en kom je er bijvoorbeeld niet uit met jouw crew of met crew control, meld dit dan bij ons. We zijn ons ervan bewust dat het onwenselijke en mogelijk zelfs een onwerkbare situatie is, daarom hebben we als VNC ook veel druk gelegd bij KLC om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Heb je vragen over de onderhandelingen? Stuur ons gerust een mail: sectiebestuur.klc@vnonline.nl of bel ons op 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.