Servicedesk

Heb je werk gerelateerde vragen, ben je op zoek naar deskundig advies of een luisterend oor of wil je gewoon even sparren over bepaalde zaken? Het team van de Servicedesk bestaat uit zes cabinecollega’s die klaar staan om jouw vragen te beantwoorden en je waar nodig raad te geven, telefonisch of per mail. We helpen je graag en zijn 24/7 bereikbaar.

Contact
servicedesk@vnconline.nl
T 020 – 50 20 480
Voor dringende vragen buiten onze kantooruren, word je via een keuzemenu doorgeschakeld naar de juiste persoon.

 • Doenja Racz
 • Eric Manders
 • Lilian de Jager
 • Fiona van Hout
 • Claudia Hofman
 • Levi Emmerik

Training

Onze coaches Danny de Jong, Henriette Helder, Gerard Blijenberg, Linda van Veen, Natascha van Leeuwen en Boudewijn van Sante ondersteunen jou graag bij de voorbereiding op promotiegesprekken voor Purser en Senior Purser. Ze geven advies, gespreks- en rollenspeltraining en analyseren jouw persoonlijke voorbereiding en competentie-voorbeelden. De sessie duurt anderhalf uur, is kosteloos en vindt plaats op het VNC-kantoor, Schiphol-Oost.

Afspraak maken
Je kunt ons bellen om een afspraak te plannen nadat je van KLM een uitnodiging voor het promotiegesprek hebt ontvangen. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur (behalve vrijdag tot 16.00 uur) op 020 – 50 20 480.

 • Henriette Helder
 • Gerard Blijenberg
 • Danny de Jong
 • Boudewijn van Sante
 • Natascha van Leeuwen
 • Linda van Veen

Sectiebestuur

De KLM-sectie vertegenwoordigt een overgroot deel van de KLM collega’s en is daarmee de grootste sectie. De sectiebestuurders – die allen zelf ook vliegen – worden gekozen voor een periode van vier jaar en hebben hun eigen specialiteit, bijvoorbeeld op gebied van pensioenen, WRR, EU/FTL, financiën of communicatie. Zij voeren overleg met de betreffende luchtvaartmaatschappijen en zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsvoorwaarden en afspraken voor cabinepersoneel. Verder bieden bestuursleden ondersteuning aan individuele leden die tegen problemen aanlopen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, gezondheid en re-integratie. Ieder sectiebestuur vaardigt bestuursleden af voor het Algemeen Bestuur.

 • Ivo Kruse Koster

  Voorzitter KLM sectie

 • Carolina Bouwer

  Vicevoorzitter KLM sectie

 • Marije Kroese

  Secretaris KLM sectie

 • Ingrid Brama

  Bestuurslid KLM sectie

 • Roberto Tunzi

  Bestuurslid KLM sectie

 • Chris van Elswijk

  Bestuurslid KLM sectie

Vergaderingen Ledenraad in 2024

6 juni
4 juli
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Ledenraad

Omdat de KLM-sectie duizenden leden vertegenwoordigt, heeft zij als enige een Ledenraad. Alle leden die onder de KLM sectie vallen kunnen zich één keer in de drie jaar kandidaat stellen voor de Ledenraad. Zo krijg je inspraak en kun je direct invloed uitoefenen op besluitvorming en beleid. De Ledenraad is het democratisch gekozen parlement van de KLM-sectie en vergadert maandelijks.

De KLM-Ledenraad bepaalt samen met het KLM-sectiebestuur mede het beleid voor onze duizenden vliegende collega’s. De beleidslijn wordt door het KLM-sectiebestuur uitgezet en uitgevoerd, echter over iedere eventuele wijziging op de cao dient gestemd te worden in de KLM-Ledenraad. Op deze manier wordt er een democratisch en goed doordacht proces doorlopen. In de Ledenraad hebben gemiddeld 80 Raadsleden zitting, zij zijn allen cabinecollega’s. De leden van de Ledenraad worden uit en door KLM-leden van de VNC voor de duur van drie jaar gekozen. De zittingstermijn van de huidige Ledenraad loopt van oktober 2021 t/m oktober 2024.

Volg het debat

Ben je KLM-er en VNC-lid, dan kun je als toehoorder aanwezig zijn bij een ledenvergadering. Stuur een mail om je op te geven.

Portrettengalerij

Klik hier voor een overzicht van onze Ledenraadsleden.

Vertegenwoordiging

Groepscommissie 31

Het cabinepersoneel van KLM wordt vertegenwoordigd door gekozen collega’s in de Groepscommissie (GC31). Volgens de wet moet KLM zorgen voor overleg tussen de bedrijfsleiding en het personeel. GC 31 overlegt namens het cabinepersoneel met de bedrijfsleiding van Inflight Services. De GC ziet toe op naleving van de cao-afspraken en alle onderwerpen die direct dan wel indirect te maken hebben met de werkzaamheden van het cabinepersoneel.

Omdat het werk van de GC zo veelomvattend is, zijn de uiteenlopende onderwerpen verdeeld over vier subcommissies:

 • Personeelscommissie (PC)
 • Commissie Inflight Service en Techniek (CIST)
 • Hotel- en daggeldcommissie (Hodaco)
 • Planning en Assignment Commissie (PAC)

Ondernemingsraad

De KLM-ondernemingsraad beschermt de belangen van alle medewerkers bij KLM en KLC. Ze bespreken en geven advies over belangrijke beslissingen die meerdere afdelingen van het bedrijf beïnvloeden. Bijvoorbeeld, ze praten over de verkoop of sluiting van delen van het bedrijf en reorganisaties. De Ondernemingsraad regelt ook zaken zoals sociaal beleid, personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en het re-integratiebeleid van KLM.

Vertegenwoordiging
In de KLM-Ondernemingsraad zijn alle binnen KLM erkende vakbonden vertegenwoordigd. De VNC vertegenwoordigt uitsluitend cabinepersoneel waardoor wij geen tegenstrijdige belangen hebben en ons richten op de belangen van al onze KLM- en KLC-leden.