Servicedesk

Heb je werk gerelateerde vragen, ben je op zoek naar deskundig advies of een luisterend oor of wil je even sparren over bepaalde zaken? Antonie Kloots, Lauren Klaassen en Annelies Houdijk staan klaar om jouw vragen te beantwoorden en waar nodig raad te geven, telefonisch of per mail. We helpen je graag en zijn 24/7 bereikbaar.

Contact
servicedesk.transavia@vnconline.nl
sectiebestuur.transavia@vnconline.nl (voor direct contact met het bestuur)
T 020 – 50 20 480
Voor dringende vragen buiten onze kantooruren, word je via een keuzemenu doorgeschakeld naar de juiste persoon.

  • Annelies Houdijk

    Servicedesk

Sectiebestuur Transavia

De sectiebestuurders – die allen zelf ook vliegen –  worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij voeren overleg met de betreffende luchtvaartmaatschappijen en zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsvoorwaarden en afspraken voor cabinepersoneel. Verder bieden bestuursleden ondersteuning aan individuele leden die tegen problemen aanlopen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, gezondheid en re-integratie. Ieder sectiebestuur vaardigt bestuursleden af voor het Algemeen Bestuur.

  • Antonie Kloots

    Voorzitter Transavia sectie

  • Lauren Klaassen

    Vicevoorzitter Transavia sectie

Vertegenwoordiging

Ondernemingsraad

De Transavia Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle Transavia medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over sluiting van onderdelen of reorganisatiewijzigingen en gaat tevens over sociaal- en personeels- en re-integratie beleid, veiligheid, gezondheid en welzijn.

De commissie Dienst Cabine houdt zich bezig met alle cabinezaken als naleving van de Cao, tewerkstelling en ad hoc activiteiten.

Contact
Ondernemingsraad transavia Airlines C.V. postbus 7777, 1118 ZM Schiphol
Mail: or@transavia.com Telefoon: 020 – 604 67 68. Hangar 5 (Schiphol-Oost).