VNC

VNC

Lidmaatschap2024-05-30T07:51:06+02:00

Lid worden

De voordelen nog even op een rijtje:

  • We behartigen jouw belangen, collectief (cao) en individueel

  • We onderhandelen namens onze leden met werkgevers over goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden

  • We zijn cabine-specialisten die voor je klaarstaan met antwoord op jouw vragen: 24 uur per dag, 7 dagen per week

  • We geven professioneel advies en persoonlijke begeleiding bij jouw vliegcarrière

  • We bieden praktische services zoals gratis financieel en juridisch advies

  • Mooie ledenkortingen bij diverse bedrijven

Contributie

De contributie van de VNC bedraagt 0,75% van het bruto maandsalaris en wordt maandelijks automatisch ingehouden op je salaris. Indien er wijzigingen zijn in je werkpercentage, wordt de contributie automatisch hierop aangepast. Nieuwe leden kunnen kiezen uit een cadeaubon t.w.v. €50,- of de eerste 3 maanden gratis lidmaatschap.

Brutosalaris Contributie
€ 1800 € 13,50
€ 2000 € 15
€ 2500 € 18,75
€ 3000 € 22,50
€ 3500 € 26,50

Contributievoordeel

VNC leden van KLM*, KLC en Transavia secties kunnen (groten)deels hun vakbondscontributie terugkrijgen met de cafetariaregeling. Bruto inkomen wordt dan uitgeruild voor een belastingvrije vergoeding voor je betaalde vakbondscontributie. KLM en KLC leden geven voor dit belastingvoordeel jaarlijks verplicht hun persoonlijke keuze via de formulieren op MyKlm.

VNC leden van Transavia ontvangen automatisch deels de vakbonds­contributie terug via hun werkgever. Dat bedrag ontvang je maandelijks bij je salaris.

Transavia leden met een seizoenscontract zijn in de maanden tussen de seizoenen gratis lid en betalen met de cafetariaregeling ongeveer €8,75 die bijdrage wordt maandelijks automatisch geëind via het salaris.

*Voor het faciliteren van de KLM-Ledenraad wordt bij de KLM-sectieleden ongeveer eens in de 5 jaar een JV-dag in mindering gebracht (de frequentie hiervan is gekoppeld aan het aantal leden).

FAQ

Waarin onderscheidt de VNC zich van andere vakbonden voor cabinepersoneel?2024-01-23T14:50:03+01:00

De VNC is een onafhankelijke vakvereniging die puur en alleen cabinepersoneel vertegenwoordigt. Wij focussen op wat voor onze beroepsgroep belangrijk is en hebben alle expertise die daarvoor nodig is in huis. Al onze bestuurders vliegen zelf ook en kennen de ins en outs van het vliegende leven. We hoeven geen landelijk koers te volgen of rekening te houden met belangen van andere doelgroepen of domeinen.

Hoe ondersteunt de VNC mij bij een arbeidsconflict of geschil met de werkgever?2024-01-23T14:50:17+01:00

VNC leden kunnen een beroep doen op deskundige bijstand van bestuursleden en eventueel helpen onze juridische experts je in het proces, eventueel tot in de rechtbank. Je kunt bijvoorbeeld professionele hulp krijgen bij problemen en conflicten met de werkgever, zoals schorsing, ontslag op staande voet of andere geschillen.

Krijg ik juridische bijstand bij de VNC?2024-01-23T14:50:26+01:00

Als lid krijg je deskundige hulp bij problemen met je werkgever. Bij een eventuele gerechtelijke procedure roept de VNC de medewerking in van haar advocaten. Ben je persoonlijk verwikkeld in een huurconflict, consumenten-, privacy- of echtscheidingszaak, neem ook dan contact op met de VNC. Onze juristen geven je (éénmalig) gratis advies.

Wat zijn de kosten voor lidmaatschap van de VNC? En hoeveel daarvan kan ik terugkrijgen via de cafetariaregeling?2024-01-23T14:50:38+01:00

De VNC-contributie bedraagt 0,75% van je bruto maandsalaris. Bij KLM en KLC wordt dit bedrag maandelijks automatisch van je salaris ingehouden, dit is terug te vinden op je salarisstrook. Het grootste gedeelte van je contributie kan je jaarlijks terugkrijgen door gebruik te maken van de cafetariaregeling (-> link naar uitleg cafetariaregeling elders op de website?)

Hoe werkt het ledencontributievoordeel van de cafetariaregeling bij KLM, KLC en Transavia?2024-01-23T14:49:05+01:00

VNC leden van KLM, KLC en Transavia kunnen (groten)deels hun vakbondscontributie terugkrijgen via de cafetariaregeling. Bruto-inkomen wordt uitgeruild voor een belastingvrije vergoeding. Bij KLM en KLC geldt de wettelijke verplichting om ieder jaar jouw persoonlijke keuze voor dit belastingvoordeel door te geven op MyKLM.com. Je ontvangt van de VNC  tijdig een reminder met instructies hoe je dat snel en gemakkelijk kunt doen. Het voordeel is minimaal 33% en kan flink oplopen, mede afhankelijk van welke andere keuzes je maakt in de cafetaria regeling. Transavia verrekent je contributievoordeel automatisch met het salaris.

De VNC is 24/7 bereikbaar. Hoe werkt dat buiten kantooruren?2024-01-23T14:46:48+01:00

Ook buiten kantooruren bel je +31(0)20 – 50 20 480 en kun je via het keuzemenu een VNC collega te spreken krijgen, 24 uur per dag, 7 dagen per week!

Wat doet de VNC om arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van cabinepersoneel te verbeteren?2024-01-23T14:52:27+01:00

De VNC onderhandelt met KLM, KLC, Transavia en easyJet over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van alle cabineleden. We zetten daarbij in op de best mogelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Het grote aantal VNC-leden en onze jarenlange ervaring maakt ons een krachtige onderhandelingspartner. Ook de werkomstandigheden (ARBO) aan boord worden samen met de OR en GC bewaakt en verbeterd.

Ik wil me graag inzetten voor de VNC? Welke mogelijkheden zijn er en hoe meld ik me aan?2024-01-23T14:52:33+01:00

Je bent altijd welkom om je in te zetten voor de VNC! We kunnen jouw enthousiasme goed gebruiken voor ons promotieteam, ook social media bijdragen zijn erg welkom. Je kunt je bij verkiezingen natuurlijk ook opgeven voor de Groepscommissie, Ondernemingsraad en/of KLM Ledenraad of een bestuursfunctie. We publiceren ook regelmatig vacatures voor het trainingsteam, de servicedesk en het communicatieteam. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Welke opleidings- en trainingsmogelijkheden biedt de VNC aan haar leden?2024-01-23T14:52:38+01:00

Voor je promotie naar KLM P of SP staat ons trainingsteam voor je klaar om je te coachen en begeleiden. De easyJet, Transavia en KLC bestuurders bieden die service ook zelf aan hun leden. KLC bestuurders bereiden je ook graag voor op je doorstroomgesprek naar KLM.

Wat doet de VNC in de (inter)nationale politiek aan vertegenwoordiging van cabinepersoneel?2024-01-23T14:52:44+01:00

Wij laten – namens de leden – onze stem geregeld horen in politiek Den Haag en in Brussel. We hebben een Public Affairs adviseur met nauwe banden in die sector, we publiceren regelmatig zogeheten position papers waarin onze standpunten helder uiteen worden gezet en bieden petities aan, bijvoorneeld tijdens tijdens debatten over de luchtvaart. Ook via de media brengen we de belangen van cabinepersoneel bij een breder publiek onder de aandacht. In onze media button kun je deze zaken terugvinden.

Ik vlieg bij TUI/Corendon/ of een andere maatschappij dan KLM, KLC, easyJet of Transavia. Wat kan de VNC voor mij betekenen?2024-01-23T14:52:50+01:00

De VNC is cao-partner bij KLM, KLC, easyJet of Transavia en (nog) niet bij andere luchtvaartmaatschappijen. Je kunt als cabinelid wel door ons geholpen en vertegenwoordigd worden, via een zogeheten geassocieerd lidmaatschap. Neem vooral contact met ons op voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen en welke termijn geldt daarbij?2024-01-23T14:52:55+01:00

Stuur een mail met je gegevens naar secretariaat@vnconline.nl. Doe dit voor 30 juni (lidmaatschap stopt per 1 juli) of voor 31 december (lidmaatschap stopt per 1 januari).

Geassocieerd lidmaatschap

Cabinepersoneel dat een dienstverband heeft bij een Nederlandse basis van een burgerluchtvaartbedrijf dat (nog) geen cao’s afsluit met de VNC kan geassocieerd lid worden. De contributie is €12,50 per maand en wordt met een automatische machtiging geïnd.

Donateur

Je kunt aansluitend aan je lidmaatschap (beëindigd door pensionering of uitdiensttreding) donateur worden.

Er zijn twee vormen van donateurschap die er als volgt uit zien:
– Het light donateurschap voor €25,- per jaar waarbij je de interactieve, digitale VNC Nieuwsbrieven ontvangt en de VNC steunt.
– Het medium donateurschap voor €55,- per jaar, waarbij je naast de interactieve, digitale VNC Nieuwsbrieven eveneens kosteloos gebruik kunt maken van de belastingservice; jaarlijks een uitnodiging voor onze Nieuwjaarsborrel ontvangt en daarnaast de VNC steunt.

Ledenactie

Nieuwe VNC leden kunnen kiezen uit:

  • een cadeaubon van €50,- of
  • 3 maanden gratis lidmaatschap

We belonen leden die onze vereniging versterken met nog meer leden. Introduceer jij een nieuw lid, dan ontvang je een cadeaubon van €10,-.
Laat je naam en psn. vermelden op het lidmaatschaps­formulier.

  • Deze actie is niet geldig voor geassocieerde leden (bv TUI of Corendon)

Collega’s, die lid zijn van de FNV en De Unie en willen overstappen, kunnen opzeggen middels deze voorbeeldbrief

Lidmaatschapsformulier

Ga naar de bovenkant