Privacyverklaring VNC

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn de huidige regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent een nieuw privacybeleid. De VNC neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met informatie (persoonsgegevens) van ons personeel en onze leden.

Heeft de VNC privacyregels vastgesteld?
Ja, de VNC heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. Klik hier om dit privacyreglement te bekijken. Hierin is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen. Kom je in deze verklaring iets tegen waar je meer over wilt weten: raadpleeg dan eerst het privacyreglement.

De VNC heeft informatie over wie je bent (naam, geboorte-datum- en plaats, geslacht, nationaliteit, kopie ID-bewijs (bij werknemers) en bankrekening (indien van toepassing), contact- en adresgegevens, personeelsnummer, datum in dienst bij vliegtuigmaatschappij, werkzaam bij vliegtuigmaatschappij, tewerkstellingspercentage.

Waarom heeft de VNC deze informatie nodig?
De VNC gebruikt jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk met het oog op de uitvoering van jouw lidmaatschapsovereenkomst/arbeidsovereenkomst. Informatie over jou wordt alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Meer informatie (link 1)

Hoe komt de VNC aan de informatie?
In de meeste gevallen lever jij zelf informatie aan wanneer je lid wordt/werkzaamheden gaat uitvoeren van of voor de VNC. Ook houdt de VNC zelf informatie bij. Bijvoorbeeld over gevoerde telefoongesprekken, deelname aan diensten van de VNC zoals scholing of belastingservice.

Geeft de VNC mijn persoonsgegevens ook aan iemand anders?
Ja, maar slechts in zeer beperkte gevallen. Wij zijn wettelijk verplicht sommige gegevens te delen met de overheid en wij geven gegevens over u aan de politie of zorgverleners als dit nodig is (bijvoorbeeld bij een ongeval). Als externe partijen werk doen voor de VNC ontvangen ook zij de informatie die zij daarvoor nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een juridische dienstverlener of een bedrijf die de administratie voor de VNC voert. Met deze bedrijven maakt de VNC echter altijd duidelijke afspraken over privacy zodat uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen goed beschermd zijn.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De VNC bewaart persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De VNC kijkt altijd eerst waarom de gegevens zijn verzameld en besluit dan hoe lang ze worden bewaard. De meeste informatie wordt uiterlijk 2 jaar na het einde van je lidmaatschap verwijderd. Meer informatie. (link 2) Soms is het echter nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat dit verplicht is op basis van een wet (denk bijvoorbeeld aan een deel van de financiële administratie op last van de Belastingdienst, waarvoor een minimale bewaartermijn van 7 jaar geldt).

Welke rechten heb ik?
Je hebt het recht om periodiek, met redelijke tussenpozen, een verzoek tot inzage te doen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je ontvangt dan van ons een overzicht van de gegevens die wij van je hebben. Ook bent je gerechtigd de VNC te verzoeken om gegevens aan te passen als je van mening bent dat informatie niet klopt of onvolledig is. De VNC is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar maakt tegen het gebruik daarvan.

Daarnaast heb je het recht om de gegevens die je zelf ooit aan de VNC hebt verstrekt, mee te nemen. De VNC zorgt ervoor dat deze gegevens op jouw verzoek in een makkelijk mee te nemen vorm aan jou of op jouw verzoek aan een derde worden afgegeven.

Ben je van mening dat de VNC niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan eerst contact op met de VNC om jouw zorgen te bespreken. Helpt dit niet en heb je een klacht? Dan kun je een klacht indienen bij het Algemeen Bestuur van de VNC. Als je je ook niet kan vinden in de beslissing van het Algemeen Bestuur, dan kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via een digitaal contactformulier (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kun je jouw zorgen aan hen doorgeven. Zij kunnen dan besluiten om een onderzoek te starten.

Vragen? Neem contact op met de algemeen secretaris van de VNC
Als u vragen heeft of meer wilt weten over privacy bij de VNC kun je hier klikken voor het privacyreglement of je kunt contact opnemen met de algemeen secretaris bij de VNC die optreedt als privacyfunctionaris. De privacyfunctionaris van de VNC kan je bereiken via 020-5020480.