Service

Heb je werk gerelateerde vragen, ben je op zoek naar deskundig advies of een luisterend oor of wil je even sparren over bepaalde zaken? Bestuurders Luc, Sharon en Bono staan klaar om jouw vragen te beantwoorden en waar nodig raad te geven, telefonisch of per mail. We helpen je graag en zijn 24/7 bereikbaar.

Contact
sectiebestuur.klc@vnconline.nl
T 020 – 50 20 480
Voor dringende vragen buiten onze kantooruren, word je via een keuzemenu doorgeschakeld naar de juiste persoon.

Training

We ondersteunen jou ook graag bij de voorbereiding op promotiegesprekken voor CA1 of Cabin Supervisor! We geven advies en gesprekstraining en analyseren jouw persoonlijke voorbereiding en competentie-voorbeelden. 
 
Afspraak maken 
Je kunt ons bellen om een afspraak te plannen nadat je van KLC een uitnodiging voor het promotiegesprek hebt ontvangen. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur (behalve vrijdag tot 16.00 uur) op 020-5020480.

Sectiebestuur KLC

De KLC-sectie van de VNC vertegenwoordigt een groot deel van de KLC collega’s. De sectiebestuurders – die allen zelf ook vliegen – worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij voeren overleg met de betreffende luchtvaartmaatschappijen en zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsvoorwaarden en afspraken voor cabinepersoneel. Verder bieden bestuursleden ondersteuning aan individuele leden die tegen problemen aanlopen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, gezondheid en re-integratie. Ieder sectiebestuur vaardigt bestuursleden af voor het Algemeen Bestuur.

  • Luc van der Eijk

    Voorzitter KLC sectie

  • Sharon Vlieland

    Vicevoorzitter KLC sectie

  • Bono van der Wilk

    Secretaris KLC sectie

Vertegenwoordiging

Groepscommissie 51

Het cabinepersoneel is vertegenwoordigd in ondermeer het medezeggenschapsorgaan de groepscommissie (GC). De KLC is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht om dit soort overlegstructuren tussen bedrijfsleiding en personeel te faciliteren. De GC overlegt namens het personeel van één specifieke afdeling. In dit geval is dat de GC51 als vertegenwoordiging van het cabinepersoneel, met de bedrijfsleiding van Inflight Services.

Ondernemingsraad

De KLM-ondernemingsraad behartigt de belangen van alle KLM- en KLC-medewerkers en behandelt advies- en instemmingaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over de verkoop of sluiting van onderdelen van het bedrijf of reorganisatiewijzigingen. Ook regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn zijn onderwerpen voor de OR.