KLC Cabineoverleg september

29 september 2023

Leestijd 2,5 minuten

Tijdens ons periodieke cabineoverleg met KLC zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

  • de doorstroomregeling en de nevenfunctievergoedingen
  • de personeelsplanning voor 2023 – 2024
  • vlootplanning
  • de overtreding van de aan cao ten aanzien van de aanrijtijd van 45 minuten naar een uur
  • de nevenfunctieregeling

Doorstroomregeling
De afgelopen periode is er door KLC en KLM hard gewerkt om de aanstaande doorstroomcursussen te faciliteren en de betrokkenen te informeren. Er zijn echter nog onderwerpen waar onduidelijkheid over bestaat, onder andere over zwangerschap, de borstvoedingsrestrictie en het inzetten van ouderschapsverlof bij doorstroom, maar ook over het aanvragen van een USA visum en het afwikkelen van vrije dagen bij KLC. Wij kregen hier vragen van leden over en hebben deze bij KLC neergelegd. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Q&A vanuit KLM. Daarmee zijn nog niet alle vragen beantwoord, het proces loopt vrij stroperig. Dit laatste hebben wij ook nadrukkelijk kenbaar gemaakt, omdat het storend en onnodig is om zo kort voor de doorstroom nog diverse onderwerpen uit te moeten zoeken. Doorstroom is immers geen nieuwe regeling, het zou wat ons dan ook soepeler moeten verlopen.

Personeelsplanning 2023-2024
Een terugkerend onderwerp op de agenda is de personeelsplanning voor 2023, met tevens een voorzichtige blik op 2024. Kortgezegd zijn er sinds ons laatste bericht over dit onderwerp geen veranderingen. De trainingen voor CS en CA1 zijn nog steeds in volle gang, wat een positieve ontwikkeling is. Daarnaast zullen vanaf oktober de laatste initials van dit jaar starten.

Voor 2024 kunnen we voorlopig vaststellen dat er opnieuw een toename van CA’s wordt verwacht. De exacte cijfers zijn nog onder voorbehoud, maar vooralsnog ziet de planning er als volgt uit: KLC gaat op dit moment uit van 200 à 300 nieuwe CA’s die instromen, 100 à 150 CA1 promoties en een gelijk aantal CS promoties. Voor wat betreft de doorstroomcursussen zegt KLC er nu acht in de planning te hebben. Als je overigens overweegt een promotie te maken, moedigen we je aan jezelf aan te melden. Als VNC bieden we gratis promotietrainingen aan onze leden. Stuur ons een mail om een gesprek in te plannen via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Vlootplanning
Een regelmatig besproken onderwerp tijdens onze reguliere vergadering betreft de vloot. KLC heeft aangegeven dat de E2 op dit moment optimaal vliegt met 18 vliegtuigen. Aanvullend verwacht men dat dit aantal in de komende jaren met nog met 7 vliegtuigen zal worden uitgebreid. We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot de E2 nauwlettend volgen!

Aanrijtijd outstation
De “nieuwe afspraak” is over de aanrijtijd is tot stand gekomen bij de vliegers in overleg met de VNV bij het afsluiten van hun vorige cao en is door KLC geïmplementeerd. KLC heeft eigenhandig ook besloten dit bij cabine te implementeren. Echter schendt dit de bestaande afspraken en is dus in strijd met onze eigen cao. We hebben duidelijk gemaakt dat dit onacceptabel is en dat cabinepersoneel het recht heeft om de overeengekomen aanrijtijd van 45 minuten te hanteren. Het is aan KLC om met een passende oplossing te komen. Als VNC zullen we kijken naar een passende reactie op deze schending. Wij vinden het teleurstellend dat er vanuit KLC geen enkele communicatie over deze (eenzijdige) aanpassing is geweest. Weet dus ook dat je ten alle tijden kan en mag terugvallen op een aanrijtijd van 45 minuten. Wordt vervolgd!

Nevenfunctieregeling
Tijdens dit overleg heeft KLC gemeld dat ze bezig zijn met het herzien en verbeteren van de nevenfunctieregeling. Dit is iets waar we vanuit onze voorstellenbrief aan KLC om hebben gevraagd, omdat we van mening zijn dat deze regeling sterk verouderd en dus aan vernieuwing toe is. Het is positief om te zien dat KLC hier stappen in zet, maar we willen dit onderwerp graag verder bespreken tijdens ons eerstvolgende cao-overleg.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebetuur