Servicedesk

Heb je werk gerelateerde vragen, ben je op zoek naar deskundig advies of een luisterend oor of wil je even sparren over bepaalde zaken? Bestuurders Farah en Dino staan klaar om jouw vragen te beantwoorden en waar nodig raad te geven, telefonisch of per mail. We helpen je graag en zijn 24/7 bereikbaar.

Contact
sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl
T 020 – 50 20 480
Whatsapp service: +31(0)6 – 481 755 96
Voor dringende vragen buiten onze kantooruren, word je via een keuzemenu doorgeschakeld naar de juiste persoon.

Sectiebestuur easyJet

De sectiebestuurders – die beide zelf ook vliegen –  worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij voeren overleg met de betreffende luchtvaartmaatschappijen en zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsvoorwaarden en afspraken voor cabinepersoneel. Verder bieden bestuursleden ondersteuning aan individuele leden die tegen problemen aanlopen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, gezondheid en re-integratie. Ieder sectiebestuur vaardigt bestuursleden af voor het Algemeen Bestuur.

  • Farah van Keeken

    Voorzitter easyJet sectie

  • Dino Brunst

    Secretaris easyJet sectie

Vertegenwoordiging

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle easyJet medewerkers en behandelt advies- en instemmingsaanvragen die meerdere bedrijfsonderdelen betreffen. De OR overlegt bijvoorbeeld over sluiting van onderdelen of reorganisatiewijzigingen en gaat tevens over sociaal- en personeels- en re-integratie beleid, veiligheid, gezondheid en welzijn.

Contact
Input en/of vragen voor de OR-fractie van easyJet graag mailen naar: or-nl@easyjet.com