EurECCA roept op tot specifieke richtlijn gezondheid en veiligheid voor cabinepersoneel

5 mei 2023

EurEcca wil specifieke voorschriften en richtlijnen voor cabinepersoneel
* Huidige Europese richtlijnen voor algemene werkplekken volstaan niet voor ons vak
* VNC laat grondig onderzoek uitvoeren naar werkomstandigheden aan boord

In een position paper [link] gericht aan de Europese commissie heeft EurECCA opgeroepen tot het opstellen van een specifieke richtlijn over gezondheid en veiligheid aan boord van vliegtuigen, waarbij de unieke uitdagingen in de luchtvaartsector waar mogelijk worden gerespecteerd.

EurECCA – de overkoepelende organisatie van Europees cabinepersoneel waar ook de VNC deel van uitmaakt – erkent de economische druk waarmee de luchtvaartsector te maken heeft, maar is van mening dat efficiëntie niet ten koste mag gaan van de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van het cabinepersoneel.
EurECCA vertegenwoordigt, beschermt en ontwikkelt de rechten en behoeften van al het cabinepersoneel in heel Europa

Achtergrond
De huidige richtlijn over gezondheid en veiligheid op de werkvloer laat ruimte voor individuele richtlijnen die inspelen op specifieke werkomgevingen. De behoeften van cabinepersoneel, dat onder bijzondere omstandigheden haar werk aan boord uitvoert, zijn daar echter niet in meegenomen.
EurECCA roept de EC onder meer op om strengere en/of specifiekere regels aan te nemen op gebieden van bijvoorbeeld de werkplek, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en het hanteren van zware lasten.
Hierdoor zal Europese Commissie niet alleen voldoen aan haar verplichtingen onder de bestaande arbo-regels, maar ook bijdragen aan een veiligere, gezondere en duurzamere luchtvaartsector.

VNC onderzoekt arbeidsomstandigheden aan boord
De oproep van EurECCA sluit naadloos aan bij het onderzoek naar ARBO-omstandigheden die de VNC op korte termijn laat uitvoeren. Wij zijn in gesprek met de arbeidsinspectie en zullen een eigen onderzoek starten, waarbij er data verzameld wordt d.m.v een uitvraag onder alle VNC-leden.
Ter ondersteuning van dit onderzoek werken wij samen met de Amsterdam University of Applied Sciences die ons van adviezen voorziet en helpt bij het onderzoek.
Doelstelling is om een scherper beeld te krijgen van de problemen aan boord en de mogelijke hiaten of tegenstrijdigheden binnen de Nederlandse, Europees wet-en regelgeving en op mondiaal niveau nauwkeurig in kaart te brengen.
Daarnaast zullen wij ons verdiepen in de zogenaamde ‘industriestandaarden’ waarop fabrikanten van vliegtuigen en de luchtvaartmaatschappijen zich baseren: wordt er voldoende rekening gehouden met de belangen van ons als cabinepersoneel bij het ontwerp en de inrichting van vliegtuigen.

Wij zullen jullie uiteraard goed op de hoogte houden over de voorderingen van dit onderzoek, via de gebruikelijke communicatie kanalen.

VNC bestuur