KLM achtergrond januari

21 januari 2023

Denk mee, praat mee, doe mee!
Het begin van 2023 staat in het teken van de aanstaande cao-onderhandelingen.
De huidige cao loopt op 2 maart alweer af en we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende cao. En daar hebben wij jullie, onze leden, hard bij nodig.

Jullie zijn het hart van onze vereniging en jullie bepalen onze koers. Wij hebben via onze servicedesk, via face-to-face contact aan boord en op kantoor en via online infosessies heel regelmatig contact met jullie. Ook de leden van de Ledenraad spreken jullie regelmatig aan boord of op de route. Zij zijn een belangrijke schakel tussen jullie en ons als bestuur.

Themasessies  
Los van al deze contactmomenten gaan wij nu ook themasessies organiseren met en voor leden. Tijdens deze sessies bespreken we actuele of toekomstige thema’s die jullie van belang vinden. Lijkt het jou goed en leuk om aan zo’n sessie deel te nemen en jouw ervaringen en ideeën met andere leden en met ons als bestuur te delen? Laat het ons dan weten! Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Laat je ideeën horen!
Omdat de cao-onderhandelingen de komende maanden zullen starten, herhalen we hierbij onze oproep om jullie ideeën of concrete voorstellen voor de komende cao-onderhandelingen met ons te delen.
Het verleden leert ons dat wij daarmee heel helder inzichtelijk krijgen welke zaken er spelen, op welke schaal en wat de wensen van onze leden zijn als het gaat over die onderwerpen. Het gaat daarbij om zaken die in de cao geregeld kunnen worden: de arbeidsvoorwaardelijke thema’s. Denk aan salaris of andere financiële onderwerpen, de werk- en rusttijdenregeling, vakantie- en verlofregeling of één van de vele andere cao-onderwerpen.

Waar loop je tegenaan? Wat zou je verbeterd willen zien? Bij de VNC telt ieders mening. Of je net in dienst bent of al dertig jaar vliegt. Of je 1-bander, 2-bander, AP, P of SP bent maakt daarbij geen verschil. De VNC is Samen Sterk voor jullie allemaal. Samen als team aan boord en samen als lid van onze vereniging.
Op 10 februari brengen we alle door jullie ingestuurde onderwerpen in kaart en we bespreken deze long list begin maart met onze Ledenraad om tot een short list te komen. Zoals altijd brengen en houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dus wil je meedenken, meepraten of meedoen? Laat van je horen! Klik hier.

Ivo Kruse Koster