KLM achtergrond februari

1 maart 2024

Leestijd: 4 minuten

Ongetwijfeld weet iedereen – zeker na de laatste maanden van 2023 – dat wij als KLM-sectiebestuur veel tijd besteden aan de collectieve belangenbehartiging. Een minstens zo belangrijk aspect van ons werk is ook de individuele belangenbehartiging.  

Dankbare verantwoordelijkheid
Het is een ontzettend dankbare verantwoordelijkheid om leden individueel te adviseren of bij te staan in situaties waarvan iedereen hoopt dat je er nooit in terechtkomt. Juist die ene keer (of soms meerdere keren) in je vliegcarrière dat je in alle vertrouwelijkheid wil kunnen sparren of advies vragen, is het fijn te weten dat de VNC voor je klaarstaat en de tijd voor jou neemt.
Dit kan variëren van een gesprekje van een uur tot meerdere gesprekken verspreid over een langere periode, zowel telefonisch als persoonlijk bij ons op kantoor. Wij bieden een omgeving waarin we in alle rust kunnen praten, met volledige aandacht voor jouw privacy. Jij bepaalt wat jouw voorkeur heeft.  

Hoe werkt individuele belangenbehartiging?
Binnen de KLM-sectie zijn wij met drie bestuurders die zich actief bezighouden met het behartigen van individuele belangen: Carolina Bouwer, Roberto Tunzi en ikzelf. Meestal komt iemand in eerste instantie bij onze Servicedesk met een vraag of probleem. Onze ervaren collega’s van de Servicedesk nemen de tijd voor je, zijn een luisterend oor en kunnen een passend advies geven over vele onderwerpen en vragen. Maar soms gaat jouw vraag, zorg of probleem verder.  

Als tijdens het gesprek met de Servicedesk collega blijkt dat er meer individuele ondersteuning of begeleiding nodig is, zal deze vragen of je gebruik wil maken van de individuele belangenbehartiging. Indien dit het geval is, word je meestal telefonisch en soms per e-mail benaderd door een van ons drieën. We leggen vervolgens eerst uit hoe we te werk gaan. Vanwege de hoge mate van privacy die we waarborgen, is het goed te weten dat alles wat we bespreken vertrouwelijk blijft. We zullen nooit met derden over jouw situatie praten, tenzij je hier expliciet om vraagt.  

Dit kan gebeuren wanneer je volledig vastloopt met je werkgever en niet meer weet hoe je verder moet. Wij kunnen dan namens jou het gesprek met KLM aangaan. In dat geval bepalen we samen met jou de insteek van het gesprek dat we in jouw naam met KLM hebben: wat is het doel en wat wil je dat we bespreken? Wij houden daarbij natuurlijk rekening met jouw zakelijke en persoonlijke belangen: hard op de inhoud als dat nodig is – maar altijd met respect en oog voor jou, voor KLM en jullie zakelijke relatie.   

Wij proberen ook zoveel mogelijk te zorgen dat jij steeds met dezelfde belangenbehartiger contact hebt. Omdat wij als bestuurders ook zelf vliegen en soms vakantie hebben, kan het incidenteel voorkomen dat je met iemand anders dan je gebruikelijke contactpersoon overlegt over de voortgang. Ook dan blijft jouw privacy altijd volledig gegarandeerd.  

Waarvoor kloppen leden bij ons aan?
Onze leden komen met een breed scala aan onderwerpen naar ons toe. Soms zijn dit kwesties waar meerdere leden ons over benaderen, zoals zaken die te maken hebben met de (mogelijke) verkeerde interpretatie door KLM van cao-afspraken of wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld leden die ons informeren dat hun jaarlijks verlof tijdens ziekte is afgeschreven, wat wettelijk niet zonder instemming van de werknemer mag gebeuren. 

Een ander onderwerp waar we vorig jaar veel tijd aan hebben besteed, is de door KLM ten onrechte uitgestelde jaarlijkse salarisstap na het inzetten van ouderschapsverlof. En – ook actueel – spannen we ons namens een aantal leden in om het bij hen onterecht – vanwege ziekte – goedgekeurde maar ingetrokken structureel meerwerk te corrigeren. Dankzij leden die om individuele ondersteuning hebben gevraagd hebben wij dit soort zaken ontdekt en niet alleen hen, maar ook vele andere collega’s met dezelfde problemen kunnen helpenEen prachtig voorbeeld van samen sterk. 

Veel onderwerpen zijn heel specifiek en individueel, en vaak gaan ze over formele klachten en beschuldigingen, zoals ongewenste omgangsvormen en problematisch middelengebruik. Vanuit een klacht kan in sommige gevallen ook een (dreigend) arbeidsconflict met de werkgever ontstaan.

Tenslotte is arbeidsongeschiktheid en re-integratie een gespreksonderwerp waar leden ons regelmatig voor benaderen. Wat zijn je rechten en plichten als werknemer; wat zegt de Wet verbetering poortwachter en wat mag je verwachten aan ondersteuning vanuit KLM en KLM Health Services? Wij informeren je uitgebreid en adviseren je met do’s en don’ts die je helpen om jouw re-integratie in ieder geval wat proces betreft iets te vergemakkelijken.  

Je staat niet alleen!
In al die situaties sta je er met onze individuele ondersteuning dus niet alleen voor. Samen met jou kijken we stapje voor stapje hoe we jouw belangen optimaal kunnen behartigen. Het is niet vanzelfsprekend dat KLM jou toestemming geeft om je tijdens een gesprek met bijvoorbeeld je leidinggevende te laten bijstaan door iemand van de vakvereniging. Vaak wordt die toestemming wel gegeven en in bepaalde situaties mag je altijd iemand, dus ook een VNC-belangenbehartiger, meenemen naar een gesprek. De regels hiervoor zijn te vinden in de cao en op MyKLM. 

Juridische ondersteuning
Regelmatig hebben leden een vraag of probleem van arbeidsrechtelijke aard. Het is belangrijk om te weten dat we samenwerken met een vast advocatenkantoor met arbeidsrechtjuristen die niet alleen juridisch deskundig zijn, maar ook vertrouwd zijn met de specifieke dynamiek van onze vliegfunctie, de cabine-cao en de Inflight Services organisatie.  

Indien nodig of gewenst, nemen we contact op met onze juridische experts. Zij ondersteunen jou indirect in situaties waarin je hun hulp nodig hebt. In uitzonderlijke gevallen kunnen we op jouw verzoek jouw ‘zaak’ overdragen aan onze juristen die dan namens jou het woord voeren richting de werkgever. Dit is natuurlijk een situatie die niemand graag wil, en echt als laatste redmiddel kan worden gebruikt. Gelukkig komen we (jij, KLM en de VNC als belangenbehartiger) in de praktijk vrijwel altijd tot een oplossing zonder dat het escaleert tot een juridisch conflict. Toch is het geruststellend te weten dat de ondersteuning er is voor het geval dat… 

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM Sectiebestuur 

 Heb je vragen over je werk, behoefte aan deskundig advies, of wil je gewoon even praten over bepaalde zaken? Ons Servicedesk-team bestaat uit zes collega’s met cabine-ervaring die altijd beschikbaar zijn om jouw vragen te beantwoorden en advies te geven, of het nu per telefoon of e-mail is. We staan voor je klaar en zijn 24/7 bereikbaar!
servicedesk@vnconline.nl
tel 020-5020480 (gebruik het keuzemenu voor hulp bij dringende zaken)