KLM achtergrond april

24 april 2024

Leestijd 2 minuten

De cao is ons handboek. Dat klinkt als een open deur maar alle afspraken die wij met KLM hebben gemaakt staan daarin. Afspraken die gaan over grote zaken zoals bijvoorbeeld salaris, vakantie en je rooster. Ook erg veel details komen aan bod; hoe wordt de waardering van een vlucht berekend, dat je hotelkamer een ‘zit en schrijfgelegenheid en behoorlijke leesverlichting’ moet hebben en dat het chemisch reinigen van je uniform op de standplaats voor kosten van KLM is.

Afmeldingsperiode
In cao-bijlage 5 staat in hoofdstuk 2 het volgende: ‘2.2 De minimale duur van de werkzaamheden, te verrichten gedurende de aan­ en afmeldingsperiode, wordt per type en/of route vastgelegd of gewijzigd in overleg met de VNC, die dit kan delegeren aan de groepscommissie. De afmeldingsperiode bedraagt 30 minuten.’
In de cao van 2019-2022 hebben we afgesproken dat er onderzoek komt om te bepalen of de werkzaamheden die wij uitvoeren vanaf ‘on blocks’ wel binnen de voorgeschreven 30 minuten kunnen worden uitgevoerd. Denk aan het uitstappen, checken en opruimen van het vliegtuig en het naar het bemanningencentrum (BMC) lopen. Vanwege corona is dit onderzoek een tijd lang uitgesteld, maar vorig jaar was de situatie dermate genormaliseerd dat we eindelijk konden beginnen.  

Meten is weten
Uit het eerste onderzoek bleek al snel dat, met name op ICA, 30 minuten niet voldoende zijn om het BMC te bereiken. Samen met KLM hebben we vervolgens onderzocht of het mogelijk is om de werkzaamheden zo in te richten dat deze minder tijd kosten. Zoals anders uitstappen of iemand die zich ontfermt over passagiers die assistentie hebben aangevraagd. Dit liep helaas allemaal op niks uit. Toen werd bekeken of wij niet sneller naar het BMC konden worden vervoerd, bijvoorbeeld met een bus. Ook dat bleek niet haalbaar: er zijn niet genoeg bussen en als je meerdere bemanningen moet ophalen, duurt dat ook langer. Daarnaast moet de bus via het ‘injectiepunt’ naar Schiphol, als er veel bussen zijn dan sta je daar in de file en haal je de afmeldtijd van 30 minuten ook niet. 

Juridische stappen
De enige oplossing is het verlengen van de afmeldingstijd. Gemiddeld ben je in 43 minuten van ‘on blocks’ tot aan het BMC, met een afmeldingstijd van 45 minuten in de cao heb je voldoende tijd. KLM verzet zich hier echter tegen hoewel zij erkent dat 30 minuten te kort is en in een eerder stadium al aangaf dat ze de werkzaamheden niet passend binnen de tijd kunnen maken. Toch is wat ze nu voorstellen: experimenteren met bussen…
Het verlengen van de afmeldingsperiode in onze cao kan namelijk consequenties hebben bij de vliegdienst. De VNC behartigt echter belangen van cabinepersoneel en door de ontstane impasse hebben wij nu juridische stappen moeten zetten. Indien de afmeldingsperiode niet 45 minuten wordt, overtreedt KLM niet alleen een keiharde afspraak in de cao maar ook de wet die eist dat je een correcte registratie van arbeidstijden voert. 

Blijven oppassen
Het is belangrijk dat we altijd oplettend blijven. Het contact met jullie is daarvoor ook van groot belang: jullie attenderen ons ook op wat er misgaat en welke vragen er leven. En welke oplossingen zouden helpen. In dit geval van de afmeldingsperiode hopen we dat KLM inziet dat er geen andere redelijke oplossing is dan de cao conform de huidige praktijk aanpassen. 

Carolina Bouwer
Vicevoorzitter KLM Sectiebestuur