Gerry Bouma Koninklijk onderscheiden

6 november 2023

De koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is een welverdiende ‘kroon’ op al Gerry Bouma’s (vrijwilligers)werk. Onder meer voor jubilerend Wings of Support en ook voor gelijke behandeling van KLM cabinepersoneel. Wij feliciteren Gerry van harte! 

Initiatiefnemer voor haar onderscheiding is Marius den Dulk (oprichter WoS) en de VNC heeft dit van harte ondersteund met een aanbevelingsbrief. 

Gelijke behandeling/ betaling 
Gerry heeft met groot gevoel voor rechtvaardigheid en succesvol gestreden – tot aan de Hoge Raad – voor gelijke behandeling/ betaling van vrouwen ten opzichte van mannen in het KLM cabinekorps. Dat we nu allemaal in gelijke functie ook gelijk worden betaald en iedereen recht heeft op deeltijd vliegen, was in de jaren ’70 namelijk niet vanzelfsprekend. Deze rechtszaak haalde zelfs de nationale pers klik hier.
KLM moest na de gerechtelijke uitspraak vrouwen die promotie hadden gemaakt een hoger salaris uitbetalen (het kernkorps ook bekend als de ‘Bouma Groep’) en ook de pensioenregeling werd sterk verbeterd. Voor die tijd hadden (assistent)pursers en ca’s slechts een 5 jaarscontract en er waren hofmeesters kort verband – met een bijzonder laag pensioeninkomen. Ook het in alle cabinefuncties in deeltijd kunnen vliegen is op haar conto te schrijven. 

40 dienstjaren
Gerry heeft maar liefst 40 jaar (1973 – 2013) gevlogen waarbij zij alle functies heeft doorlopen en als SP met pensioen ging. Zij was destijds actief in de medezeggenschap onder meer als voorzitter van de Groepscommissie31 en als Ondernemingsraadslid, werd voorzitter van de VNC en ook bestuurslid van het Pensioenfonds voor cabinepersoneel. Voor al haar inzet werd zij benoemd tot VNC Erelid (2008) en Lid van Verdienste (1992).
Nu komt daar erkenning bij met de Koninklijke onderscheiding. Nogmaals van harte gefeliciteerd Gerry en dank voor jouw inzet! 

VNC bestuurders en medewerkers