Extra doorstroom KLC en vorderingen productiviteitswerkgroep

13 juli 2023

Leestijd: +/- 2 min

Na de al eerder 4 geaccordeerde KLC-doorstroomcursussen voor 2023 is er opnieuw goed nieuws: er zullen dit jaar nog 2 extra groepen doorgaan naar KLM. Hiermee komt het totaal aantal doorstromers op 84 collega’s, wat op het niveau is van voor de coronacrisis. Vanuit de VNC wensen wij deze collega’s alvast veel succes en plezier bij KLM!

Wij houden voor wat betreft de planning van 2024 bij KLC de druk erop om zo gauw als mogelijk met meer informatie te komen.

Productiviteitswerkgroep
Een van de afspraken die we hebben gemaakt in onze laatste cao (30 december 2022) is die van de werkgroep productiviteit. Doel hiervan is te onderzoeken waar nog verbeteringen kunnen worden toegepast ten aanzien van de WRR. Denk aan meer evenwicht in de werk-privé balans, de ervaren werkdruk en maatregelen om deze te verlagen en het creëren van meer grip op de individuele roosters.

We hebben als VNC weer bij KLC benadrukt hoe we de cao-onderhandelingen destijds zijn geëindigd en hoe de afspraak rondom deze werkgroep tot stand is gekomen. Wij hebben toentertijd al concrete voorstellen gedaan om de werk-privé balans te verbeteren, echter waren deze dusdanig ingrijpend en tijdrovend dat ze niet pasten binnen de onderhandelingen van de vorige cao. Desalniettemin is het startpunt wat ons betreft wel dat we verder gaan waar we destijds zijn gebleven in de onderhandelingen.

Wensen van onze leden
Concreet betekent dit dat we nu kaders zullen stellen aan de hand van wat de wensen zijn (geweest) van de leden en gaan kijken hoe we dat kunnen vertalen naar specifieke, eventuele hernieuwde voorstellen. Deze voorstellen kunnen ofwel via het huidige overleg verder uit onderhandeld worden ofwel kostenneutraal tussentijds afgesproken worden. De deadline om vanuit deze werkgroep een conclusie te trekken verliep op 30 juni. Echter hebben we samen vastgesteld dat het meer tijd vergt om een gedegen en juiste conclusie te trekken.
We houden jullie uiteraard op de hoogte over verdere vorderingen in deze werkgroep.

Laat je bijpraten tijdens een infosessie
Heb je vragen of opmerkingen, meld je dan vooral via deze link aan voor een van onze infosessies! Ook de komende tijd praten we jullie graag bij over de laatste ontwikkelingen en onze insteek.
Mocht je niet kunnen meedoen aan de infosessies of daarvoor al een vraag hebben, dan zijn we bereikbaar via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC sectiebestuur