Afspraken easyJet cao verwerkt in uitbetaling loon

26 juli 2023

Deze week worden de loonstroken van de easyJet AMS cabin crew gepubliceerd, waarbij voor het eerst het nieuwe cao protocol van toepassing zal zijn. De meerderheid van onze leden heeft ingestemd met een verlenging van 9 maanden van de VNC/easyjet cao, wat betekent dat AMS cabin crew t/m 31 december 2023 uitbetaling ontvangt van de afgesproken vaste maandelijkse verhogingen, plus een eenmalige bonus. Mocht er per 1 januari 2024 nog geen nieuwe cao zijn, dan zal dit protocol van toepassing blijven totdat er een nieuwe cao gaat gelden.

Wij kunnen ons voorstellen dat onze leden zich afvragen hoe dit er op hun loonstrook uit gaat zien en geven hier graag meer duidelijkheid over.
Dit zijn de nieuwe termen op je loonstrook:

1. Eenmalige bonus: Deze uitkering wordt weergegeven als ‘Paydeal adjustment’ en zal worden belast in het bijzondere belastingtarief.
2. Maandelijkse verhogingen: Deze zullen worden aangeduid als ‘Inflation increase’ en worden belast volgens het normale tarief.
3. Correctie voor maandelijkse verhogingen: Je zult ook de term ‘Correctie inflation increase’ op je loonstrookvinden.
Dit zijn de maandelijkse verhogingen voor de maanden mei en juni, die met terugwerkende kracht worden uitbetaald en ook worden belast volgens het normale tarief.

NE Cabin Crew (Jaar 1): eenmalige bonus € 1000, maandelijkse verhoging € 170
Cabin Crew (Vanaf jaar 2): eenmalige bonus € 1250, maandelijkse verhoging € 185
Cabin Manager: eenmalige bonus € 1500, maandelijkse verhoging € 215

Voor de collega’s met een parttime contract worden de maandelijkse verhogingen naar rato berekend.
Als jullie vragen hebben over de loonstrook of over andere onderwerpen, staan we natuurlijk klaar om deze te beantwoorden. Je kunt ons vinden via de gebruikelijke VNC easyJet communicatie kanalen!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

English version

Agreements easyJet CLA processed in salary

This week the pay slips of the easyJet AMS cabin crew will be published and this month, the new CLA protocol will apply for the first time. The majority of our members have agreed to a 9-month extension of the VNC/easyjet collective labour agreement, which means that until December 31st 2023, AMS cabin crew will receive payment of the agreed monthly uplifts, including a one-off payment. In the case of not reaching a new collective labour agreement per 1 January 2024, this protocol will remain in place until a new CLA comes into effect.

We can imagine that our members are wondering what this will look like on their pay slip and we would like to provide some insight into this.
These are the new terms on your pay slip:

1. One-off payment: This payment is shown as a ‘Paydeal adjustment’ and will be taxed in the special tax rate
2. Monthly uplifts: These will be referred to as ‘Inflation increase’ and will be taxed in the normal tax rate.
3. Backpay of monthly uplifts: You will also find the term ‘Correctie inflation increase’ on your pay slip. These are the monthly uplifts for the months of May and June, which are paid retroactively and are also taxed in the normal rate.
NE Cabin Crew (Y1): one-off payment € 1000, monthly uplift € 170
Cabin Crew (Y2 and onwards):  one-off payment € 1250, monthly uplift € 185
Cabin Manager: one-off payment € 1500, monthly uplift € 215For colleagues with a part-time contract, the monthly uplifts are prorated.

If you have any questions about the pay slip or other topics, please don’t hesitate to ask. You are welcome to contact us through the usual VNC easyJet communication channels.

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board