6 Top kandidaten easyJet Ondernemingsraad

14 maart 2024

Goed nieuws: voor de aanstaande Ondernemingsraadsverkiezingen bij easyJet hebben we zes geweldige VNC-kandidaten! Diane van den Berg, Lynn ’t Hart, Gloria Michelle Olmi, Malcolm Schwidder, Victor Spier en Antoinette Weegman staan allemaal op de OR-verkiezingslijst. Zij stellen zich binnenkort graag aan jullie voor.

Wist je dat collega’s uit de Ondernemingsraad (OR) jouw belangen behartigen tijdens de maandelijkse gesprekken met het management van easyJet Amsterdam? Ze doen hun best om goede werkomstandigheden aan boord te waarborgen en de juiste beslissingen te nemen die invloed hebben op jouw werk.

De OR-verkiezingen zijn gepland van 22 tot en met 29 april 2024. We willen onze kandidaten alvast bedanken voor hun inzet en houden jullie op de hoogte van het verdere proces.

Farah van Keeken & Dino Brunst
easyJet sectiebestuurders

English Version:

Six top Candidates for easyJet Dutch Works Council elections!

Great news: for the upcoming easyJet Works Council elections, we have six outstanding VNC candidates! Diane van den Berg, Lynn ’t Hart, Gloria Michelle Olmi, Malcolm Schwidder, Victor Spier, and Antoinette Weegman are all on the DWC’s candidate list. They will introduce themselves to you soon.

Did you know that colleagues from the Dutch Works Council (DWC) represent your interests during monthly meetings with easyJet Amsterdam’s management? They work hard to ensure good working conditions onboard and make the right decisions that impact your work.

The DWC elections are scheduled from April 22nd to April 29th, 2024. We want to thank our candidates in advance for their dedication and will keep you updated on the process.

Farah van Keeken & Dino Brunst
VNC easyJet board