Werkgroep KLC vakantieregeling: conclusies

1 juni 2023

Vanuit de afgelopen cao-afspraken is – in overleg met KLC – besloten dat kritisch zal worden gekeken naar de huidige vakantieregeling. Na meerdere overleggen en een enquête onder onze leden hebben we nu een aantal conclusies getrokken. De besluiten hebben betrekking tot de volgende punten:Kerst en oud & nieuw labelregeling

  • Startdatum vakantie
  • Spreiding zomer- en winterverlof  
  • Inzet en toewijzen extra AL dagen  
  • Gegarandeerde vrije dagen rond vakantie

Het is belangrijk om te weten dat deze conclusies nog nader uitgewerkt worden en op een later tijdstip in een vernieuwde vakantieregeling gepresenteerd zullen worden.

Kerst en oud & nieuw regeling  
Allereerst is er besloten een kerst en oud & nieuw labelregeling in te voeren per 2024. Alle CA’s zullen begin 2024 een label toegewezen krijgen.

Startdatum vakantie  
Op dit moment start een vakantie op maandag en eindigt deze op zondag. Uiterlijk bij de vakantiebieding voor winter 2024/2025 (in mei 2024) kan je een andere dag als startdatum aangeven, waar KLC vervolgens maximaal +3 en maximaal -3 dagen van af mag wijken. KLC streeft ernaar deze mogelijkheid bij de vakantiebieding voor de zomer 2024 (in september 2023) al mogelijk te maken, echter zijn zij hierbij afhankelijk van de (on)mogelijkheden van de ICT-afdeling.

Spreiding zomer- en winterverlof
Bij het onderzoeken van het punt spreiding tussen zomer- en winterverlof en vice versa zijn we erachter gekomen dat een (verplichte) spreiding tussen 2 vakanties een mogelijk negatief effect kan hebben op de voorkeur van jou als CA en dus je gehonoreerde vakanties. KLC kan hierop geen simulaties loslaten omdat vakantiebiedingen persoonlijk zijn en biedgedrag verschilt per jaar en seizoen. Daarom hebben we besloten geen overhaaste beslissing te maken in een grotere spreiding van bijvoorbeeld 6 of 8 weken. Echter, omdat een spreiding wel iets is waar leden behoefte aan hebben, geven we hier wel vervolg aan door te kijken naar een spreiding van 4 weken. KLC handhaaft dit nu ook als huidige praktijk zodra een CA zich meldt. Hierover binnenkort meer!

Inzetten en eerder toewijzen AL dagen  
Voor dit onderdeel geldt het volgende: omdat deze dagen niet in de reguliere vakantieaanvragen meegenomen worden, moet KLC op basis van beschikbaarheid per periode kijken naar deze aanvragen. Wanneer deze dagen wel eerder toegewezen worden, heeft dit mogelijk gevolgen voor reguliere vrij- en vakantieverzoeken. Daarom is de conclusie dat het onverstandig is om hieraan te tornen, temeer omdat de groep die extra AL dagen heeft,  zeer klein is.

Gegarandeerde vrijde dagen rond vakantie  
Op dit moment heb je al de mogelijkheid om door middel van Superjokers je vakantie te verlengen, maar in de werkgroep hebben we ook gesproken over mogelijkheden om dit met andere dagen te doen. Bijvoorbeeld in de combinatie Superjokers-AL-LELR of andersom. De VNC heeft nog een ander concreet voorstel gedaan in het cao-overleg dat verder zal worden besproken. Een conclusie ligt in het verschiet, maar een specifieke keuze is dus nog niet gemaakt omdat dit mede afhankelijk is van de onderhandelingen.

De komende periode zullen we dus bovenstaande afspraken nader uitwerken en in een overzichtelijk document samenvoegen met de huidige vakantieregels.

KLC sectiebestuur