Weinig vooruitgang geboekt in KLC cao-overleg

4 oktober 2023

Leestijd < 2 minuten

Vandaag heeft de VNC het cao-overleg hervat, nadat KLC anderhalf week geleden aangepaste voorstellen heeft gedaan. Helaas hebben we vandaag weinig progressie kunnen boeken.

KLC licht voorstellen toe
Voorafgaand en aansluitend aan de onderhandelingen hebben we nog stilgestaan bij de actuele discussie over de aanmeldperiode op outstation (klik hier).

De cao-onderhandelingen zelf startten met een toelichting van KLC op de door hen gedane voorstellen. Als VNC hebben we hierover een aantal verhelderende   vragen gesteld. Daarna was het de beurt aan De Unie om een aantal, deels uitgewerkte voorstellen te doen.

Integrale reactie door VNC wordt onmogelijk gemaakt
Procesmatig betekende dit dat de VNC aan zet was om te reageren, echter was dit onmogelijk om een tweetal redenen. Voor KLC was het als werkgever niet mogelijk om inhoudelijk met een reactie te komen op de laat ingediende en slechts deels geconcretiseerde voorstellen van de andere vakbond. KLC gaf aan hiervoor rekenwerk te moeten verrichten en hier simpelweg niet de tijd voor te hebben gehad. Een tweede reden is dat de VNC een integrale reactie (een reactie op het totaalpakket) had voorbereid op basis van het voorstel van KLC, waarbij de concrete inhoud van de Unie nog niet bekend was. Van een totaalpakket was dus nog geen sprake en dat maakte het uiteindelijk onmogelijk en onwenselijk voor de VNC om met een inhoudelijke reactie te komen. Onze verwachting is dat dit volgende week duidelijk wordt, mits KLC voldoende tijd heeft gehad om de voorstellen van De Unie gedegen door te rekenen.

Laat we voorop stellen dat wij graag vooruitgang hadden geboekt in deze onderhandelingen. Echter is het voor ons wel een vereiste dat de volledige inhoud op tafel ligt. Onze voorbereiding is niet voor niks geweest en zal ongetwijfeld nog bruikbaar zijn, maar die conclusie kunnen we pas met zekerheid trekken in volgend overleg.

Heb je vragen over de onderhandelingen? Stuur ons gerust een mail: sectiebestuur.klc@vnonline.nl of bel ons op 020-5020480.

Meld je aan voor leden infosessies!
Aanmelden voor onze infosessies kan ook: geef je op via deze link en praat mee, uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van jouw vragen.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.