Vooruitgang in Cao-onderhandelingen easyJet

2 november 2023

Gisteren verwelkomden we de easyJet delegatie op het VNC kantoor voor de derde bijeenkomst met betrekking tot de CAO. We zijn blij te kunnen delen dat we weer deel konden nemen aan een productief overleg. Er is een aanzienlijke hoeveelheid beweging gemaakt in de richting van de VNC door easyJet. Alle betrokken partijen boeken zeker vooruitgang en we hebben er alle vertrouwen in dat we in de komende weken tot een principeakkoord kunnen komen.

Uitdagingen
Zoals bekend is één van onze belangrijkste doelen tijdens de onderhandelingen een aanzienlijke loonsverhoging, maar de VNC is ook zeer gedreven om de secundaire arbeidsvoorwaarden in de volgende CAO te verbeteren. Twee van deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn het pensioen en het ziekteprotocol. Deze blijken een grotere uitdaging te zijn dan we in eerste instantie hadden verwacht en we hebben nog niet het punt bereikt waarop de VNC het tegenbod van easyJet kan accepteren. We zijn actief in gesprek met onze consultants over onze vervolgstappen, zodat wij tot een oplossing kunnen komen die voor beide partijen geschikt is. Uiteraard zullen we onze leden op de hoogte houden van onze voortgang tijdens dit proces.

Onze volgende CAO meeting staat gepland voor donderdag 23 november.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.easyjet@vnconline of stuur ons een bericht via de VNC easyJet WhatsApp Service: +31 6 48 17 55 96.

Meld een nieuw lid aan en ontvang een cadeaubon van €50!
*
Hoe? Simpel! Word VNC-ambassadeur en maak je cabinecollega’s VNC-lid! Dat kan aanmelding via de QR-code of via onze website.
*Voorwaarden zijn van toepassing

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

English version

Progress in easyJet CLA negotiations

Yesterday we welcomed the easyJet delegation at our VNC office for the third meeting regarding the CLA. We are happy to share that we were able to partake in another productive meeting. A significant amount of movement was made in the direction of the VNC by easyJet. All parties involved are definitely making progress and we are confident that we will be able to come to a tentative CLA agreement in the next few weeks.

Challenges
As you know, one of our main aims during the negotiations are a significant pay increase, however the VNC is also very passionate about improving the secondary benefits in the next CLA. Two of the secondary benefits we are aiming to improve are the pension and sickness protocol. These prove to be more challenging than we initially anticipated and we are still not in a place where we are happy to accept easyJet’s counteroffer. We are actively seeking counsel of our consultants on how to move forward to come to a solution which will be suitable for both parties. Of course we will keep our members informed about our progress during this process.

Our next CLA meeting is scheduled for Thursday 23rd November.

If you have any questions do not hesitate to reach out to us via email at Sectiebestuur.easyjet@vnconline or drop us a line via the VNC easyJet WhatsApp Service: +31 6 48 17 55 96.

Recruit a new member and receive a €50 gift voucher!*
How? Simple! Become a VNC ambassador and make your cabin colleagues VNC members! You can do so by registering using this QR code or via our website.
*Terms and conditions apply

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board