VNC samenwerkingsverbanden en externe organisaties

De VNC heeft vertegenwoordigers in een aantal externe organisaties en is met verschillende nationale en internationale instanties een samenwerkingsverband aangegaan.
Wij geven graag een overzicht van deze organisaties met een korte beschrijving van hun doelstellingen.

EASA
European Aviation Safety Agency. Opgericht in 2002 door de Europese Unie. Helpt onder meer bij  de ontwikkeling van Europese wet- en regelgeving op het gebied van de luchtvaart. Vanuit alle Europese lidstaten zijn luchtvaartexperts en –medewerkers betrokken.
https://www.easa.europa.eu/

EurECCA
European Cabin Crew Association. Mede opgericht door de VNC, samenwerkingsverband tussen 9 Europese cabine vakbonden, vertegenwoordigt ruim 70% van al het Europese cabinepersoneel.
http://www.eurecca.eu/

Europeans for Fair Competition
Verbond van Europese luchtvaartmaatschappijen, strijdt tegen oneerlijke, gesubsidieerde concurrentie van de drie grote carriers uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar
http://e4fc.eu/

Platform Unruly Passengers
Initiatief van Inspectie Leefomgeving en Transport. Platform met inbreng van o.a. VNC, VNV, openbaar ministerie, Koninklijke Marechaussee, Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en Schiphol N.V. Zoekt naar mogelijkheden om het aantal agressie incidenten terug te dringen en assisteert bij aangifte en vervolging van daders. (geen website)

Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)
Initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu n.a.v. de discussie over kwaliteit cabinelucht in vliegtuigen. Informeert alle stakeholders over de voortgang van de Europese onderzoeken op dat gebied.
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/adviseren/adviseren+afgerond/nationale+adviesgroep+cabinelucht/default.aspx

Onderzoeksraad voor de Veiligheid, sector luchtvaart
Onderzoekt namens de Nederlandse staat ongevallen en ernstige incidenten met burgerluchtvaartuigen, alsmede voorvallen met militaire luchtvaartuigen binnen de sector defensie. Drie VNC-collega’s zijn volledig opgeleid om lid van het onderzoeksteam te zijn indien er een intern onderzoek zal worden opgestart naar een vliegveiligheidsincident in de burgerluchtvaart.
https://www.onderzoeksraad.nl/

Stichting Anti Skid Groep (ASG)
Helpt vliegend personeel bij het oplossen van problematisch gebruik van medicijnen, alcohol en drugs, beschermt hun carrières en bevordert daarmee de vliegveiligheid. Een ASG Team bestaat uit collega’s afkomstig vanuit de specifieke doelgroep, die worden bijgestaan door daartoe gespecialiseerde artsen.
https://www.antiskid.nl/

OMNES
Platform van alle aan de Holding Air France/KLM gelieerde Franse en Nederlandse overlegorganen en vakverenigingen. Ondernemingsraden en vakbonden van alle domeinen van beide maatschappijen zijn vertegenwoordigd en komen jaarlijks samen om allerlei thema’s te bespreken die in beide bedrijven leven.
http://omnes-airfrance.com/ (in het Frans!)

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC
Grootste universitaire onderzoeks-instituut voor arbeidsgerelateerde gezondheid van Nederland. Doet onderzoek naar preventie, oorzakelijkheid, beoordeling en behandeling van aan arbeid gerelateerde ziekteverschijnselen. Wordt regelmatig geraadpleegd voor contra-expertise bij medische ongeschiktheid van cabinepersoneel.
https://www.amc.nl/web/specialismen/coronel-instituut-voor-arbeid-en-gezondheid.htm

VOC Vereniging van Oud-Cabinepersoneel KLM
De VOC (Vereniging van Oud-Cabinepersoneel van de KLM) is een vereniging voor en van diegenen die als cabinepersoneel hebben gevlogen bij KLM met als doel om onderling contact te houden. Via hun website blijf je op de hoogte van de VOC activiteiten en de Ledenvergadering en vind je ook een aanmeldformulier. Voor contact met VOC-KLM kun je gebruik maken van het e-mailadres: secretaris@voc-klm.nl
http://voc-klm.nl/

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA