Criteria voor Ereleden en Leden van Verdienste volgens onze VNC Statuten:

Erelid is hij, die op voorstel van het Algemeen Bestuur wegens uitzonderlijke verdiensten jegens de VNC door de Algemene Ledenvergadering daartoe is benoemd.

Lid van Verdienste is hij, die op voorstel van het Sectiebestuur wegens zijn bijzondere bijdrage aan het werk van VNC door het Algemeen Bestuur daartoe is benoemd.

Ereleden


Leden van Verdienste

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA