Algemene Ledenvergadering ALV

Ieder jaar wordt er voor 1 juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het Algemeen Bestuur verslag uitbrengt van de positie van de VNC.

Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Op woensdag 5 juni 2019 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNC. Wil je volledig worden bijgepraat over het reilen en zeilen van jouw VNC? Kom dan naar het Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein Zuid West 951, Schiphol oost. We starten om 14.00 uur! Bijgaand vind je de agenda.
Aanmelden graag middels een mail aan secretariaat@vnconline.nl.
 
Naast het uitwisselen van interessante informatie kun je bijpraten met de bestuursleden en andere leden: allemaal collega's van easyJet; KLC; KLM; transavia en TUI Fly.

Bij deze de agenda van de ALV:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ALV d.d. 27 juni 2018
4. Presentaties jaar 2018 VNC
5. Presentatie cijfers VNC
    a. Financieel verslag afgelopen boekjaar, vaststelling jaarverslag  2018
    b. Begroting2019 (bijgesteld) en begroting 2020
6. Verslag Kascommissie (klik hier)
7. Samenstelling Kascommissie
8. Stemming agendapunt 5
9. Vaststellen contributies en bijdragen:
    a. Reguliere contributies
    b. Geassocieerde leden en donateurs
10. Rondvraag
11. Sluiting
 
Toelichting op de agenda
Als je je hebt aangemeld via secretariaat@vnconline.nl worden de stukken naar je e-mail adres gestuurd. Ook als je niet komt, zijn de stukken voor leden bij het secretariaat opvraagbaar.
Ad 4. De voorzitter en de sectievoorzitters zullen een presentatie verzorgen bij dit agendapunt.
Ad 5. De penningmeester zal een presentatie verzorgen bij dit agendapunt. De cijfers liggen ter inzage tijdens de vergadering.
Ad 6. Via de VNC website, middels een nieuwsbericht en in een komend VNC magazine zal het verslag verspreid en toegelicht worden.
Ad 9. Het algemeen bestuur houdt de contributies op het niveau van 2018.

Borrel ter afsluiting
De ALV wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel. Je bent hiervoor eveneens van harte uitgenodigd! Graag even aanmelden voor de ALV via een mail aan secretariaat@vnconline.nl.
 
VNC bestuur

In 2018 heeft de ALV op 27 juni plaatsgevonden.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA