Algemene Ledenvergadering ALV

Ieder jaar wordt er voor 1 juli een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het Algemeen Bestuur verslag uitbrengt van de positie van de VNC.

Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

ALV 2022
Dit jaar zal de ALV voor het eerst weer 'live’ worden gehouden en wel op vrijdag 24 juni in het Steigenberger Hotel te Schiphol Oost. De officiële uitnodiging en de agenda voor die dag zullen binnenkort aan onze leden worden verstuurd.   

Positie VNC
In de ALV doet het Algemeen Bestuur jaarlijks verslag van de positie van de VNC. Ook lichten we toe wat er speelt op onderhandelingsgebied: van cao’s en belangrijke arbeidsvoorwaarden tot zaken met betrekking tot het werken aan boord en alles wat daarmee samenhangt. Tevens brengt het Algemeen Bestuur financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar. De balans en resultatenrekening alsmede een begroting voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Save the date!
Je bent van harte welkom op de ALV, die zoals gebruikelijk zal worden afgesloten met een borrel. Houd je e-mail in de gaten voor de officiële uitnodiging en schrijf het vast in je agenda: vrijdag 24 juni 2022!

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA