VNC ultimatum zet loonbod en sociaal plan in beweging

20 september 2023

Door het VNC ultimatum is KLM vandaag opgeschoven richting onze eisen op het loonbod en het Sociaal Plan. Hoewel het een constructief cao-overleg was, hebben wij zorgen over hun geboden loonsverhoging. De nominale bedragen in het loonbod – zoals hieronder weergegeven – is een nieuw fenomeen en we willen het effect daarvan op de salarissen van al het cabinepersoneel nauwkeurig bestuderen. De VNC wil een eerlijke cao met financiële en sociale zekerheid voor al onze (cabine)leden.

Eerder werkten we in loonsverhogingen met percentages en een enkele uitzonderlijke keer met bodems. Nominale bedragen geven onderling procentueel verschillende uitkomsten en we willen deze in het totale cao loonvoorstel wegen. De uitkomst dient een fatsoenlijke loonsverhoging voor iedereen te zijn: van de laagst- tot en met de hoogstbetaalden. De VNC maakt zich hard voor al het cabinepersoneel en daar hoort een passende salarisontwikkeling bij voor álle (cabine)leden.

KLM voorstel

Het laatste KLM loonbod is:

  • 1 september 2023: €135,- bruto per maand (bij contractpercentage 100%; pro rato voor lagere contractpercentages).
  • 1 oktober 2023: 6%.
  • 1 januari 2024: eenmalige uitkering van € 500 bruto.
  • 1 juli 2024: 3%.
  • 1 januari 2025: indien de CPI over het jaar 2024 meer is dan 3%, dan wordt per 1 januari 2025 de loonsverhoging van 3% aangevuld met het meerdere met een maximum van 2,0%.

De voorgestelde cao-looptijd is 24 maanden (2 maart 2023 t/m 28 februari 2025).

Sociaal Plan in cao
Positief is dat het Sociaal Plan, waar wij ons vanaf dag één keihard voor hebben gemaakt en hebben geëist, zal één op één worden opgenomen in de nieuwe cao. Dat het Sociaal Plan (dat afloopt in 2024) wordt veiliggesteld, is belangrijk voor sociale zekerheid. Zo is er de 5 jaar terugkeergarantie met behoud van arbeidsvoorwaarden en nog vele zaken in opgenomen. Die zijn van groot belang met name in moeilijke tijden met dreigende boventalligheid en gedwongen ontslag, zoals we recent tijdens Corona hebben beleefd.

Hervatten onderhandelingen
Er staan voor donderdag 28 september opnieuw cao-onderhandelingen ingepland. Dat houdt ook in dat we volgens de juridische regels ons ultimatum opschorten. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en meer achtergrond lees je via de speciale cao button.

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Ingrid Brama, Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk
KLM Sectiebestuurders.

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl  020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.