VNC ondertekent met KLC gefinaliseerde cao-protocolteksten

15 december 2022

Wij hebben samen met KLC de cao-protocolteksten formeel op papier gezet en ondertekend. Daarmee zijn de nieuwe cao-afspraken uit de onderhandelingen nu definitief gemaakt. Met het formaliseren en het zetten van de handtekeningen onder deze teksten kunnen de afspraken geïmplementeerd worden.

Invoering (financiële) afspraken decembermaand
Alle financiële afspraken die met terugwerkende kracht in 2022 gelden (zoals bijvoorbeeld de collectieve loonsverhoging per 1 oktober en het ophogen van de reiskosten) zullen met het salaris van december worden uitbetaald.
Sommigen afspraken zijn begin december al geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld:
* de ophoging van de Superjokers;
* het eerder opbouwen van een LNSL na 6 nachtstops i.p.v. 7;
* de mogelijkheid tot een dagkamer bij een wachttijd langer dan 3 uur;
* het informeren van schema aanpassingen binnen 30 minuten.
De 2 extra LCDM dagen voor de Cabin Supervisor die op 1 december de functie vervult, zullen eind deze week, maar uiterlijk begin volgende week op de teller geplaatst worden.

Onderzoek op thema’s
Zoals eerder benoemd hebben we ook een drietal werkgroepen in het leven geroepen, waarin we onderzoek doen naar de thema’s productiviteit, reservestelling en de vakantieregeling. Hier hebben we data aan gehangen om met een conclusie te komen van het onderzoek. Afhankelijk van de conclusies zullen we als VNC beoordelen over welke thema’s we concrete afspraken willen maken. Daarbij kan het zijn dat deze meegenomen worden in de volgende cao-onderhandelingen. Op het moment dat er afspraken gemaakt kunnen worden, buiten de cao-onderhandelingen om, zullen we hier ons uiteraard hard voor maken.

Lees alle afspraken in het protocol
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de afspraken. Voor de volledige inhoud kun je hier het protocol inzien.

We danken de leden voor het vertrouwen en hebben naar aanleiding van het akkoord en de stemming een hoop positieve reacties gehad. Mochten jullie nog vragen hebben over het protocol of andere zaken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur