VNC leden kunnen deels hun vakbondscontributie terugkrijgen: bij KLM en KLC haal je regelrecht voordeel uit de Cafetariaregeling. Bij transavia gaat dat automatisch via verrekening met het salaris. Extra profijt als VNC lid: een jaaropgave of verklaring van de vakbond is niet nodig, je krijgt je contributievoordeel automatisch!

KLM en KLC
Voor KLM- en KLC-collega’s geldt de wettelijke verplichting om jaarlijks jouw persoonlijke keuze voor belastingvoordeel door te geven. Daarom moet je dit ieder nieuw kalenderjaar weer registreren via de Cafetariaregeling op MyKLM.com.

De link waar het om gaat
https://myklm.klm.com/nl/web/human-resources/nieuwe-aanvragen

transavia
VNC transavia leden krijgen een deel van de vakbondscontributie automatisch door hun maatschappij terugbetaald. Dit bedrag ontvang je bij het salaris van december. Voor ca's die in oktober en november uit dienst (moeten) treden wordt dit automatisch verrekend met de laatste salarisbetaling.

Fiks belastingvoordeel
Het belastingvoordeel uit de KLM- en KLC cafetariaregeling is de moeite waard: minimaal 33% en het kan flink oplopen! De cafetariaregeling is voor alle medewerkers die een actief dienstverband bij KLM of KLM Cityhopper hebben, vallen onder de KLM-cao of KLC-cao én in Nederland wonen, werken en belasting betalen.

Jubileumuitkeringen
Ben je 25 of 40 jaar in dienst en ontvang je een jubileumuitkering? Dan kun je beter geen gebruik maken van de Cafetariaregeling voordat de uitkering is uitbetaald. Na ontvangst van de uitkering mag je je wel weer aanmelden voor de resterende reisvergoeding en vakbondscontributie. Dit is een heel fiscaal verhaal; meer informatie vind je via de HR Infolijn, 020-6490030 of mail naar hrsc@klm.com.

Bij easyJet zijn er (nog) geen cao afspraken inzake het retourneren van vakbondscontributie.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA