VNC leden vandaag bijgepraat op de Algemene Ledenvergadering

14 juni 2024

Vandaag vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNC plaats, waar leden uit de KLM, KLC, Transavia en easyJet secties door bestuursleden werden bijgepraat. Een jaarlijkse ALV is een wettelijke verplichting voor elke vereniging en de VNC voldoet daar met veel plezier aan: het is een goede gelegenheid om onze leden te spreken, hen te informeren over alle lopende zaken en verantwoording af te leggen over de financiën en gemaakte keuzes van hun VNC.

Op de agenda stond onder meer:

  • de stand van zaken bij de VNC, met presentaties van de sectiebestuurders van alle vier de secties
  • een presentatie over de financiën
  • stemmen over de balans- en resultatenrekening
  • verslag van onze kascommissie en (her)benoeming van nieuwe leden van deze commissie
  • de begroting voor het volgende boekjaar werd ter goedkeuring voorgelegd
  • een verslag van de werkzaamheden van EurECCA, het samenwerkingsverband van Europese cabinebonden, waarbinnen de VNC zeer actief is

Een uitgebreider verslag van de ALV zal later worden gepubliceerd in de VNC Nieuwsbrieven, op onze website en social media kanalen.

VNC Bestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.