VNC laat niet los in de douane controle zaak

8 december 2023

Toen het bestuur van de VNC begin november hoorde dat een aantal leden uit de KLM-, KLC en Transavia-secties een in onze ogen buitenproportionele douane controle had ondergaan, hebben wij daar direct actie op ondernomen.

Naar aanleiding van deze controle heeft de VNC zowel KLM als de Douane aangeschreven met het nadrukkelijke verzoek om te stoppen met dit soort acties. KLM heeft al mogelijkheden om controles uit te voeren via KLM Security Services. Daar heeft de Douane wat ons betreft geen enkele rol in.

In ons onderzoek zijn wij niet alleen in gesprek gegaan met KLM, wij hebben ook melding gedaan bij de Douane zelf. De Douane heeft ons inmiddels schriftelijk geïnformeerd dat zij onze klacht in behandeling neemt en een onderzoek zal starten. Wij wachten de reactie op onze klacht af en zullen vervolgens het initiatief nemen voor een gesprek met de Douane.

De VNC vindt het onacceptabel dat cabinepersoneel door dit soort buitenproportionele acties wordt overvallen.

VNC bestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.