VNC-KLM collega’s samen sterk!

3 juli 2024

Vandaag zijn jouw VNC-collega’s, actief in diverse besturen en fracties, bijeen om zich sterk te maken voor onderwerpen die spelen bij cabinecollega’s. Samen houden we de blik op de toekomst: voor alle (nieuwe) collega’s en voor goede (carrière)perspectieven!

Tijdens dit zogeheten ‘groot collegiaal’ stemmen VNC-leden uit de Ondernemingsraad, Groepscommissie31, het Ledenraadsbestuur en het KLM-sectiebestuur belangrijke cabinezaken af. Denk hierbij aan:

  • Goede arbeidsvoorwaarden > b.v. salaris en pensioen
  • Balans werk en privé > o.a. roosters, Verzoekensysteem, WRR en vakantiedagen
  • Behoorlijke werkomstandigheden aan boord
  • Fatsoenlijke faciliteiten op de route
  • Baanbehoud en werkgelegenheid
  • Collectieve (cao) en individuele belangenbehartiging en meer.

Met collegiale groet van alle bestuurs- en fractieleden