VNC en KLC mijlenver uit elkaar in cao-onderhandelingen

27 juni 2023

Leestijd 2 minuten

Na het kick-off overleg eind mei hebben cao-partijen gisteren weer overleg gevoerd. Hierin heeft KLC gereageerd op de VNC voorstellen. Middels dit artikel krijg je een update en we praten je ook graag bij tijdens de VNC infosessies: aanmelden kan via deze link. In onze eerder gepubliceerde voorstellenbrief lees je de VNC inzet voor de nieuwe cao.

Grote afstand tussen VNC en KLC
KLC heeft nagenoeg op al onze punten afwijzend gereageerd en op loon en looptijd is een tegenvoorstel gedaan dat niet eens in de buurt komt van het door ons gedane voorstel.
De onverhoopte conclusie dat we mijlenver uit elkaar liggen, konden we dus al snel trekken uit de reactie van KLC.
Recent schreven we al dat KLC geen productie verlagende afspraken op de WRR wil maken. In de eerder door ons afgesproken cao, zaten maatregelen die KLC als productie verlagend beschouwd. Omdat volgens KLC de uitwerking hiervan nog onvoldoende zichtbaar is en opnieuw investeren hierin te duur zou zijn, is elk voorstel dat te maken heeft met de WRR afgewezen. Wat ons betreft is dit verre van wenselijk en zijn verbeteringen in de WRR nog steeds noodzakelijk om een betere balans tussen werk en privé te creëren. Temeer omdat dit een nadrukkelijke wens is vanuit de leden waar wij uiteraard veel waarde aan hechten.

Hoe nu verder?
We hebben als Sectiebestuur het overleg afgesloten door aan te geven de onderhandelingen op deze manier somber in te zien en een wel heel groot verschil van inzicht te constateren. De uitgangspunten liggen namelijk zo ver uiteen dat we momenteel geen aanknopingspunten zien om op dit moment verder in gesprek te gaan, dit is wat ons betreft namelijk niet in het belang van de leden. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut niet onze voorkeur heeft, maar helaas is de situatie dusdanig vastgelopen dat we ook eerst jullie willen informeren en raadplegen en in beraad zullen gaan hoe nu verder.

Laat van je horen!
Het is belangrijk dat we samen als leden en collega’s het gesprek met elkaar aangaan. Geef je daarom op voor een of meerdere (extra) ingeplande digitale infosessies via deze link:

• woensdag 28 juni 09.30 – 11.00 uur;
• donderdag 29 juni 09.30 – 11.00 uur;
• woensdag 5 juli 09.30 – 11.00 uur;
• donderdag 6 juli 14.00 – 15.30 uur.

Mocht je niet bij een van de infosessies kunnen aansluiten en toch vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dit natuurlijk ook graag. Je kunt ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur