VNC en FNV Cabine bieden Tweede Kamer petitie aan over behoud werkgelegenheid in luchtvaart

11 april 2023

Vandaag hebben de VNC en FNV Cabine gezamenlijk een petitie klik hier over het behoud van duurzame werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer.  

Met deze petitie willen beide bonden namens al het Nederlandse cabinepersoneel hun zorgen uiten over de initiatieven van het Kabinet om de Nederlandse luchtvaart aan banden te leggen, bijvoorbeeld door de voorgenomen krimp van Schiphol. Van dit soort maatregelen wordt de luchtvaart niet duurzamer en het zet de werkgelegenheid in onze sector zwaar onder druk.
 
Cabinepersoneel voelt zich niet gehoord
Middels het aanbieden van de petitie wilden de cabinebonden hun zorg uitspreken over de focus van de overheid op krimp van de Nederlandse luchtvaart. Het Nederlandse cabinepersoneel – ruim 10.000 mensen – voelt zich onvoldoende gehoord in dit debat: het gaat om ons werk en onze toekomst en we zijn in veel gevallen zelf ook omwonenden van Schiphol.
Net als veel reizigers heeft cabinepersoneel duurzaamheid hoog in het vaandel staan en deelt de overtuiging dat vliegen schoner en stiller moet. Wij verwachten van de overheid dat zij onze belangen ook meeweegt en dat we samen de Nederlandse luchtvaart op duurzame wijze vooruit helpen: zonder verlies van werkgelegenheid en het voor Nederland zo belangrijke luchtvaart netwerk.

Rechtbank tikt overheid op de vingers
Recent sprak de rechtbank het vonnis uit van het kort geding dat diverse luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk hadden aangespannen tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot de voorgenomen krimp van Schiphol. In de uitspraak stelde de rechter de luchtvaartmaatschappijen in het gelijk en tikte de overheid op de vingers voor het niet volgen van de correcte procedures. Vandaag werd bekend dat minister Harbers (infrastructuur) in beroep gaat dus wat de VNC betreft is er geen reden om achterover te leunen. Het aanbieden van deze petitie is een sterk signaal vanuit het cabinepersoneel aan de overheid om ook ons belang mee te wegen en zich samen met ons in te zetten voor behoud van werkgelegenheid en een duurzame luchtvaartsector.

VNC bestuurders