VNC en andere bonden bespreken krimp Schiphol in Den Haag

1 november 2023

Leestijd: < 2 minuten

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag is de VNC gister samen met VNV, VKP, NVLT en de Unie in gesprek gegaan over de voorgenomen krimp van Schiphol. Dit overleg vond plaats in het kader van de beoogde reductie van vluchten op Schiphol, die onder leiding van Minister Harbers en zijn ministerie zijn gepland.

Balanced Approach procedure: een cruciale stap in het besluitvormingsproces
In het kader van de besluitvorming omtrent de krimp van Schiphol, is de procedure van de zogenaamde Balanced Approach van essentieel belang. Deze procedure houdt in dat de Nederlandse Staat als EU-lidstaat verplicht is om voorafgaand aan een besluit over geluid reducerende maatregelen  alle mogelijke alternatieve maatregelen te onderzoeken. Vervolgens worden de plannen ingediend bij de Europese Commissie in Brussel. De beoordeling van de Commissie zal enige tijd in beslag nemen, waarna Den Haag zal evalueren of het advies vanuit Brussel opgevolgd kan worden. Indien het advies negatief is, kunnen de plannen opnieuw beoordeeld worden.
Inmiddels zijn de krimpplannen van het ministerie al ingediend in Brussel.

VNC blijft zich uitspreken tegen krimp
De VNC heeft, samen met andere bonden, al eerder een formele reactie ingediend op deze plannen, die wat ons betreft onacceptabel zijn: er zijn alternatieve geluidsreducerende oplossingen mogelijk, een krimp zal leiden tot vermijdbaar banenverlies in de luchtvaartsector en heeft ook een negatief effect op werkgelegenheid voor cabinepersoneel. Tijdens het recente overleg met het ministerie hebben wij dan ook kritische vragen gesteld, waarbij werd benadrukt dat krimp niet automatisch de oplossing is en dat de verplichte alternatieve maatregelen onvoldoende zijn onderzocht.
Minister Harbers zelf was niet aanwezig bij dit overleg, maar de aanwezige ambtenaren hebben betrokken partijen op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken in het proces rondom de krimp. Wat ons duidelijk werd is dat krimp van Schiphol een doel op zich lijkt te zijn geworden en dat verlies van werkgelegenheid daarbij voor lief zal worden genomen.

De VNC heeft zich – samen met de collega vakbonden VNV, NVLT, VKP en de Unie – altijd fel uitgesproken tegen de voorgenomen krimp en blijft dat doen, in Den Haag maar ook in Brussel. In tegenstelling tot sommige andere bonden zijn wij niet van mening dat krimp zal leiden tot kwalitatieve verbetering van bestaande banen en zullen wij blijven vechten voor behoud van werkgelegenheid, voor cabinepersoneel en in de Nederlandse luchtvaart.

VNC bestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.