VNC dient gezamenlijke reactie in bij Ministerie van I&W over Schiphol-maatregelen

21 juni 2024

Vorige week heeft de VNC samen met VNV, VKP, NVLT en de Unie een overleg gehad met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Dit overleg diende ter voorbereiding van een gezamenlijke reactie op de Aangepaste Maatregelen Balanced Approach, waarin minister Harbers verregaande aanpassingen voorstelt rondom de geluidshinder van Schiphol.

Vanochtend hebben deze luchtvaartbonden hun gezamenlijke visie ingediend bij het Ministerie van I&W. Deze visie benadrukt onze standpunten en zorgen over de voorgestelde maatregelen, met oog voor de belangen van werknemers en de bredere luchtvaartsector.

Het ministerie zal de ingediende visies zorgvuldig overwegen bij het vervolgen van de beleidsvorming. De betrokkenheid van vakbonden en luchtvaartmaatschappijen is essentieel voor een breed gedragen en werkbare oplossing.

De VNC blijft zich inzetten voor behoud van werkgelegenheid en perspectief in de voor Nederland zo belangrijke (schonere en stillere) luchtvaartsector.

Lees het document ‘Aangepaste Maatregelen Balanced Approach’ van het Ministerie van I&W hier.

VNC bestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.