VNC bezwarenbrief over KLM rapportages staatsagent naar Tweede Kamer

26 mei 2023

1 juni staan de KLM rapportages van de state agent op de agenda voor het debat Staatsdeelnemingen. De 4 rapportages – en naar verluidt ook de 5e, waaruit al zaken naar de media zijn gelekt – geven een scheef beeld van KLM en haar werknemers. Met deze brief aan de Tweede Kamer geeft de VNC samen met VNV, VKP, NVLT en De Unie tegengas op basis van feiten.

Gezien de onheuse rapportages vanuit de state agent, die vol staan met onjuistheden en ongenuanceerde kritiek, zien wij ons genoodzaakt de volksvertegenwoordigers in Den Haag van feitelijke informatie te voorzien.

Navolging ILO-uitspraak
We verzoeken de overheid ook dringend om navolging van de ILO-uitspraak omtrent de overheidseisen aan KLM en de onjuiste voortgangsrapportages van de state agent.
We informeren de Tweede Kamerleden onder meer over hoe de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage bij KLM tot stand is gekomen, hoe de VN-organisatie ILO daarover heeft geoordeeld en op welke wijze de rapportages van de staatsagent de werkelijkheid geweld aan doen.

Wordt vervolgd!