Vier KLC-doorstroomcursussen geaccordeerd in najaar 2023

2 juni 2023

Goed nieuws op de vrijdagavond: in plaats van de eerder geplande twee doorstroomcursussen zijn er nu vier geaccordeerd voor 2023. Daarmee komt er duidelijkheid en zekerheid voor de collega’s die al zo lang wachten op perspectief.
 
Nadat sinds 2020 de doorstroom naar KLM langdurig vertraagd werd door COVID komt het nu dan eindelijk weer op gang. Binnen een tijdsbestek van zes weken zullen er in totaal 56 collega’s (14 CA’s per cursus) in de maanden oktober tot december (in de weken 44, 45, 48 en 49) doorstromen. De VNC heeft zich – ondanks alle meewegende factoren – steeds hard gemaakt om druk te zetten op spoedige doorstroom en waar mogelijk afspraken ten gunste van de KLC’ers te maken of, indien nodig, aan te passen. Het belang is immers groot en doet ook recht aan de jarenlange inzet van de betreffende collega’s in de lastige corona-periode. We gunnen onze collega’s deze mooie ontwikkeling en wensen hen alvast veel succes bij KLM.

Ondertussen blijven we ons als VNC onverminderd inzetten voor het carrièrepad van de KLC’er. Dat zit hem niet alleen in doorstroom, maar ook in promoties en instroom: dat hangt ten slotte allemaal met elkaar samen!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur