Vervolg KLC cao-traject

29 september 2023

Afgelopen vrijdag 22 september hebben we jullie geïnformeerd over het hernieuwde voorstel van KLC dat naar aanleiding van onze gestelde deadline binnenkwam. We gaven aan dat er een verbeterd loonbod is gedaan en een beweging op de inhoud. In dit geval heeft dat betrekking op de WRR en grip op rooster. Daarnaast heeft KLC een voorstel gedaan op gebied van de vervoersregeling en de winstdelingsregeling.

De VNC heeft de voorstellen bestudeerd en een afweging gemaakt of wij het voldoende vinden om het overleg te hervatten. Onze conclusie: ja. Wij zien aanknopingspunten in dit voorstel om weer te gaan onderhandelen. KLC heeft een beweging gemaakt in het cao-traject en heeft, in tegenstelling tot eerder, ook een voorstel gedaan op inhoud. Omdat de inhoud, naast het loonbod en de looptijd, een buitengewoon belangrijk aspect is in deze onderhandelingen is dit op zich een vooruitgang. Hoe de onderhandelingen nu verder gaan lopen zal volgende week blijken in het eerstvolgende overleg.

Zoals gebruikelijk houden we jullie hiervan op de hoogte. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, horen we dat graag. Je kunt je natuurlijk ook hier aanmelden voor onze infosessies.

KLC Sectiebestuur