Verslag KLM cabineoverleg november 2023

1 december 2023

Leestijd: 4,5 minuten

In het maandelijks cabineoverleg met KLM komen diverse onderwerpen aan bod.  Er was veel te bespreken en in dit verslag lichten wij de meest in het oog springende zaken graag toe:

  • KLM vraagt om instemming wetleases
  • Meldpunt grensoverschrijdend gedrag vandaag live
  • Achterstallige betaling salarisstap ouderschapsverlof
  • Teleurstelling over foutieve mail WBC Masterclass
  • De planningsstand

Wetleases zomer 2024
Doordat de plannen voor de krimp van Schiphol voorlopig van de baan zijn moest KLM de planning voor deze zomer herzien. Er mag meer gevlogen worden en KLM wil de beschikbare slots zoveel mogelijk benutten. Helaas is er nog altijd een tekort aan vliegers en technisch personeel, wat effect heeft op het aantal inzetbare vliegtuigen. KLM wil dan ook gebruik gaan maken van de wetlease constructie – het inhuren van vliegtuigen + bemanning van een andere maatschappij om KLM-routes te vliegen – en vroeg ter plekke om toestemming van de bonden om dat te mogen doen.

De VNC heeft aangegeven het voorstel op papier te willen ontvangen om het te kunnen bestuderen, waarbij onze focus zal liggen op het effect van de wetlease op behoud van werkgelegenheid.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
De cabinebonden kregen een presentatie over het plan van aanpak ongewenst gedrag. De nadruk ligt daarbij op preventie en de behandeling van klachten. KLM had al een aantal meldpunten, maar er was vaak verwarring over wanneer en waar men terecht kon met een klacht. Per vandaag is er een centraal advies- en meldpunt live gegaan waar alle meldingen zullen worden gecoördineerd. Tevens is er een nieuwe klachtencommissie benoemd die onderzoek zal doen naar de klacht, waarbij waarheidsvinding voorop staat.

De VNC heeft kritische vragen gesteld over het proces en de bescherming van de aangevers en beschuldigden. In een aantal recente zaken bleek deze bescherming nog niet helemaal op orde, wat voor beide partijen schadelijk is. Tevens hebben we gevraagd om een tussentijdse evaluatie, zodat er op basis van die gegevens eventueel bijgestuurd kan worden.

VNC wil uitbreiding betaling achterstallige salarisstap ouderschapsverlof
In april van dit jaar ontdekte de VNC een mogelijke fout met betrekking tot de timing van de jaarlijkse salarisverhoging na het opnemen van ouderschapsverlof. Na grondig onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat de werkgever ten onrechte de jaarlijkse salarisstappen had uitgesteld na het opnemen van 100% ouderschapsverlof. VNC heeft dit in april 2023 gemeld en in september heeft de werkgever bevestigd dat onze conclusie juist was. Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van alle KLM- én KLC-cabinecollega’s om vast te stellen bij wie de salarisstap onjuist was toegepast. Ook is individueel berekend hoeveel salaris zij als gevolg van deze fout hebben gemist. KLM heeft inmiddels, op basis van de wettelijke termijn van 5 jaar, een nabetaling gedaan aan de betrokken cabinecollega’s, die na 2012 100% ouderschapsverlof hebben opgenomen. VNC maakt bezwaar tegen zowel de termijn van 5 jaar als de grens van 2012. Volgens onze juridische adviseurs zou het een goed werkgever betamen om alle gederfde inkomsten te compenseren en niet alleen van de afgelopen 5 jaar. Om de grens van 2012 te gebruiken is wat de VNC betreft onrechtmatig vanwege de afspraken die in de cao staan. Mocht je bewijs hebben dat jij voor 2018 aan KLM hebt gevraagd waarom jouw salarisstap werd uitgesteld, meld je dan bij de VNC. Wij hebben bij KLM aangedrongen op compensatie voor alle betrokkenen en overwegen een juridisch traject te starten als deze eis niet wordt ingewilligd. KLM komt hier op zeer korte termijn op terug. Wordt vervolgd!

Foutieve mail met uitnodiging voor WBC Masterclass
Afgelopen woensdag werd een grote groep collega’s verblijd met een uitnodiging voor de WBC Masterclass. Eindelijk konden zij doorstromen naar de functie van WBC specialist! De vreugde was echter van korte duur: een uur later kregen zij het bericht dat er sprake was van een systeemfout en werd de uitnodiging ingetrokken.

Wij hebben namens een grote groep leden onze teleurstelling uitgesproken over deze gang van zaken en KLM verzocht om de fout recht te zetten door deze collega’s alsnog op WBC training te laten gaan. Daar had KLM oren naar gehad, ware het niet dat dit niet maakbaar is vanwege het grote aantal gedupeerden. Het bleef dus helaas bij excuses.

De planningsstand
Zoals gezegd ligt de zomerproductie opnieuw op de tekentafel vanwege het besluit over de krimp van Schiphol. De voorgenomen nachtrestricties gaan echter wel door. KLM verwacht nu, onder voorbehoud, naast de doorstroom van nog een groep KLC-collega’s, ook een aantal reguliere basiscursussen te kunnen starten medio 2024. Hiervoor zal echter geen vacature worden opengezet, maar zullen mensen benaderd worden die nog altijd op de wachtlijst staan om te mogen starten bij KLM.

Tevens zijn er 120 plekken ingepland voor doorstroom naar WBC specialist. Hopelijk krijgen de juiste collega’s daar tegen die tijd een oproep voor…

En verder:

  • Loopt de vraag naar plussen in NIZ steeds verder op. KLM probeert het hoge ziekteverzuim onder cabinepersoneel daarmee op te vangen.
  • Heeft VNC aangekaart dat er nogal wat zaken zijn misgegaan bij de doorstroom van KLC naar KLM, zoals salarisstappen, geen toegang tot MyHR en het niet op tijd gebruik kunnen maken van de cafetaria regeling. KLM erkent de signalen die de VNC hierover heeft afgegeven en gaat dit evalueren om herhaling te voorkomen.
  • In verband met ruimte in de productie heeft KLM in het afgelopen jaar bij iedereen een OITT cursus dag ingedeeld. Deze werd op veel manieren in het rooster gezet. In bepaalde gevallen werd de OITT op de eerste ondeelbare dag in het rooster gezet, met direct aansluitend een ICA-vlucht. VNC heeft dit aangekaart bij KLM, wij zijn van mening dat gewerkte dagen in alle gevallen verlof moeten opleveren en bij deze manier van indelen is dat niet het geval. KLM is dat met ons eens en gaat uitzoeken bij wie dit het geval is geweest om deze collega’s alsnog te compenseren.
  • De HCCA stoelen op de A330 zijn regelmatig defect, waardoor er geen rust op die stoel genoten kan worden. VNC heeft aangegeven dat hier een procedure voor moet komen, zodat de stoelen zo snel mogelijk gerepareerd worden. Deze luidt alsvolgt; zodra je op jouw vlucht merkt dat de HCCA stoel niet (goed) bruikbaar is, denk aan kapotte leg rest, ontbreken van gordijn, kapotte vloerverwarming etc, geef je dat zo snel mogelijk door aan de cockpit. Zij registreren het defect in het boek en het OCC wordt op de hoogte gesteld. Op de eerstvolgende vlucht worden dan C-class stoelen geblokt – bij 1 kapotte HCCA zijn dat er vaak 2 omdat je tijdens je rust niet naast een passagier kan zitten. De Technische Dienst zal zodra het kan de stoel repareren. Vergeet dus niet meteen melding te doen en weet dat het niet is toegestaan om de C-class stoelen die voor crew bedoeld zijn vrij te geven voor passagiers.

Vragen of opmerkingen over bovenstaande zaken? Weet ons te vinden via secretariaat@vnconline.nl of sluit aan bij één van onze infosessies. Opgeven kan via deze link. We staan voor je klaar!

Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk – KLM sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.