Verslag KLC cabineoverleg juni

13 juni 2024

Leestijd: 2,5 minuut

Dinsdag 11 juni vond het cabineoverleg met KLC plaats. Hieronder lees je een samenvatting met de belangrijkste besproken punten:

  • Doorstroom bij langdurige ziekte
  • Planningsstanden
  • Voortgang werkgroep aanmeldperiode & werkgroep aanrijdtijd SBY

Doorstroom bij langdurige ziekte
Er is onduidelijkheid over doorstomen naar KLM wanneer je langdurig ziek bent. De afspraak op dit moment is dat een CA drie maanden voor zijn of haar doorstroom volledig hersteld moet zijn. In het verleden werd daarbij vaak maatwerk geleverd, wat als voordeel heeft dat er voor elke situatie een passende oplossing kan worden gevonden.

KLC wil in de toekomst strikter vasthouden aan de termijn van drie maanden en niet per definitie meer maatwerk bieden. Wij hebben aangegeven dat dit onnodige druk kan opleggen in het herstelproces. Als een CA  drie maanden voor doorstroom nog niet volledig hersteld is, zal deze in eerste instantie op de eerstvolgende doorstroomcursus geplaatst worden.

De VNC vindt maatwerk in deze situaties het meest gunstig voor haar leden en heeft dit duidelijk aan KLC laten weten. We zullen dit kritisch blijven volgen. Mocht jij problemen ondervinden met betrekking tot dit onderwerp, neem dat contact met ons op.

Planningstanden instroom-doorstroom-promotie & verzuim
In ieder verslag van het cabineoverleg geven we een update over de planningsstanden bij KLC. Dit zijn de actuele aantallen:

  • 210 instromers, gelijk gebleven ten opzichte van het vorige overleg
  • 180 CA1 promoties, verdeeld over 16 klassen, 20 meer dan vorige keer vermeld, wat neer komt op 2 extra klassen. Dit komt door voldoende animo vanuit het korps om promotie te maken, goed nieuws dus!
  • 143 Cabin Supervisor promoties, verdeeld over 15 klassen;
  • 112 doorstromers naar KLM, planning ongewijzigd.

De planning voor de komst van de volgende E2’s blijft ook ongewijzigd. Momenteel zijn er 18 E2’s operationeel, naar verwachting komen er nog 7 bij. Daarvan zullen er dit jaar nog 4 worden geleverd. Dit betekend overigens niet dat deze nieuwe kisten meteen zullen gaan vliegen, door aanhoudende problemen worden er van een aantal nieuwe vliegtuigen de motoren omgewisseld met die van reeds vliegende E2´s in de vloot.

Ook voor 2025 is het voorlopige voornemen om elke maand een klas te laten doorstromen. Dit is wel afhankelijk van meerdere factoren, zoals een mogelijke krimp van Schiphol, de opleidingscapaciteit bij KLM en de ontwikkeling van het netwerk bij zowel KLC als KLM. De doorstroom blijft een belangrijk aandachtspunt voor de VNC.

Op het gebied van verzuim is een licht dalende trend te zien.

Voortgang werkgroep aanmeldperiode & werkgroep aanrijdtijd SBY
Op dit moment lopen er twee pilots: de aanmeldperiode op outstation en de aanrijdtijd bij SBY-diensten. Voor beide pilots is vooraf een enquête gehouden, waarvan de resultaten in ons vorige verslag al met jullie gedeeld zijn.

We zijn nu halverwege de pilot voor de aanmeldperiode op outstation (15 minuten eerder pick-up). Binnenkort ontvangen jullie een  tweede en tevens laatste enquête hierover, deze zit rond 18 juni in je KLM mailbox. Je hebt twee weken de tijd om deze in te vullen, dus aan de slag! In juli zullen wij samen met KLC de resultaten bekijken en hieraan een conclusie verbinden. Hoe meer input we van jullie krijgen, hoe beter we een beslissing kunnen onderbouwen.

De pilot aanrijdtijd SBY loop ook nog en ook hierover zullen jullie nog een enquête ontvangen, rond half juli in je mailbox. Vul deze ook alsjeblieft in! Door middel van jouw feedback kan je invloed uitoefenen op de beslissing of de 1,5 uur aanrijdtijd bij SBY-diensten na 07:00 uur definitief wordt. In augustus zal hierover een beslissing worden genomen.

Zoals altijd houden we jullie op de hoogte over alle uitkomsten en beslissingen. Mocht je tijdens deze pilots tegen problemen aanlopen of vragen hebben, dan horen we het graag.

Praat mee!
Voor onze cabineoverleggen gebruiken we graag input van jullie, onze leden. Heb je iets wat je wil delen? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via Instagram, email: sectiebestuur.klc@vnconline.nl, telefoon: 020-502 0480 en sinds kort ook via onze nieuwe KLC WhatsApp-service: 06-13786234.
Daarnaast hebben we weer een aantal infosessies gepland waarin we jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen en graag horen wat er bij jullie speelt. Aanmelden hiervoor kan via deze link. We kijken ernaar uit jullie te spreken!

Luc, Bono, Sharon
Sectiebestuur KLC

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.