Verslag Algemene Ledenvergadering 2024 

27 juni 2024

Leestijd: 2,5 minuten 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zijn onze leden uit de Transavia, KLC, easyJet en KLM secties bijgepraat over de ontwikkelingen binnen hun eigen sectie en de VNC in het algemeen. We geven graag een samenvatting van de vergadering: 

  • Presentatie VNC-voorzitter Chris van Elswijk 
  • Presentaties over 2023/2024 door bestuursleden van de vier secties 
  • Financiële presentatie door de penningmeester  
  • Verslag van de kascommissie  

Opening door de voorzitter
Voorzitter Chris van Elswijk opende de vergadering met een minuut stilte voor de VNC-leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
In zijn samenvatting van het afgelopen jaar benadrukte Chris de inspanningen en resultaten van de VNC, zoals het uitnodigen van de Arbeidsinspectie om de arbeidsomstandigheden aan boord te controleren. De rapportage hiervan wordt binnenkort verwacht. Maar de belangrijkste boodschap was het groeiende belang van de VNC-lobby in politiek Den Haag. De VNC blijft strijden voor behoud van kwalitatieve werkgelegenheid in een duurzame luchtvaartsector.  

De vier VNC secties in vogelvlucht
Bestuursleden van alle secties deden verslag van de ontwikkelingen en hun werkzaamheden in het afgelopen jaar: 

Transavia – Sectievoorzitter Antonie Kloots besprak de uitdagingen bij Transavia, zoals roosterverstoringen en de beperkte invloed van het cabinepersoneel op hun roosters. Ook de dreigende nachtsluiting van Schiphol baart deze sectie en haar leden grote zorgen. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: verduurzaming van de vloot door de komst van de nieuwe Airbus en het verwelkomen van veel nieuwe leden. 

KLC – Sectievoorzitter Luc van der Eijk stond stil bij de behaalde positieve resultaten in het nieuwe cao-akkoord, al blijft er met name op WRR-gebied nog wel wat te wensen over voor een volgend cao-traject. Daar blijven deze sectie en haar jonge bestuurders zich dan ook hard voor maken. Op het gebied van communicatie zijn er ook stappen gezet: zo is er bijvoorbeeld een WhatsApp service gestart.  

easyJet – Ook bestuurder en VNC vicevoorzitter Dino Brunst belichtte de cao-onderhandelingen waarbij de uitbreiding van het loongebouw, verhoging van de pensioenbijdrage en verbetering van de reiskostenvergoeding belangrijke punten waren. Met de implementatie van deze cao per 1 januari 2024 werd Amsterdam de eerste easyJet-basis met een uitgebreid loongebouw. Voor de VNC was dit punt essentieel om toekomst te kunnen blijven bieden voor het easyJet cabinepersoneel. 

KLM – Sectievoorzitter Ivo Kruse Koster reflecteerde op een lang en moeizaam cao-traject bij de KLM sectie. Uiteindelijk ging de Ledenraad met de nodige frustratie akkoord met het eindbod van KLM, maar de relatie met het bedrijf werd behoorlijk op scherp gezet.
Gelukkig waren er ook positieve wapenfeiten te melden: door de inzet van de VNC zijn er op het gebied van onder meer promotiebeleid, de afmeldperiode na een vlucht en de douanecontroles op Schiphol goede resultaten geboekt.  

Financiën
Penningmeester Roberto Tunzi presenteerde een positief financieel jaarverslag, mede dankzij een groeiend aantal leden is de VNC financieel gezond. Ook de kascommissie, die de financiën van de VNC controleert, toonde zich tevreden met de financiële huishouding van de VNC, zoals blijkt uit hun verslag klik hier. 

Na afloop van de ALV konden leden en bestuursleden met elkaar bijpraten en het glas heffen op een mooie toekomst van de VNC en de luchtvaart. Tot volgend jaar!  

 VNC bestuur