Verslag Algemene Leden Vergadering

29 juni 2023

leestijd 2 minuten

Op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hebben we onze Transavia, KLC, easyJet en KLM-leden een terug- en vooruitblik gegeven op de VNC. Hier lees je een korte samenvatting met onder meer:

● het reilen en zeilen van de vereniging
● stemmen over statutenwijzigingen en financiën
● dank aan alle leden!

Reilen en zeilen
Met presentaties namen onze bestuurders van Transavia, KLC, easyJet en KLM hun sectieleden mee in het reilen en zeilen van de VNC. De gemene deler was dat het een druk jaar is geweest! Zaken volgden zich in 2022 en nog steeds in rap tempo op, denk aan:

º het afsluiten van cao’s met daarin als speerpunt verbeteringen op loon;
º het inzetten (lobby) op baanbehoud en toekomstperspectief, denk aan instroom; doorstroom en promoties – dit versus de door de overheid voorgenomen krimp Schiphol en onze alternatieven voor verduurzaming van de luchtvaartsector;
º het verwelkomen van nieuw geworven leden;
º de verkiezingen en installatie van nieuwe Groepscommissie- en Ondernemingsraadsleden;
º het inschakelen van de Arbeidsinspectie inzake verbeterde arbeidsomstandigheden;
º de ILO-uitspraak en gevolgen voor de eerdere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage;
º de balans tussen werk en privé en duurzame inzetbaarheid waarborgen en optimaliseren;
º het blijven moderniseren van communicatiemiddelen.

Allemaal ontzettend belangrijke onderwerpen waar we onze leden in ondersteunen en vooruit mee willen helpen en die dus de benodigde aandacht van onze sectiebestuurders krijgen. De VNC neemt de verantwoordelijkheid voor haar leden – als grootste en meest ervaren vertegenwoordiger van cabinepersoneel in Nederland – uiterst serieus!

Stemmen  
Vervolgens werd aan de aanwezige leden een aantal zaken ter stemming voorgelegd, waaronder een paar statutenwijzigingen. Samen met een notaris hebben we middels een uitgebreid traject de statuten onder de loep genomen. Er zijn noodzakelijke aanpassingen opgebracht om conform de huidige wet te kunnen blijven werken en tevens zijn er ook wat tekstuele verbeteringen gedaan ter verduidelijking. Daarnaast is er een nieuw orgaan toegevoegd, namelijk de Vergadering van Sectiebesturen.
De Statuten vallen onder de wettelijke verenigingseisen en is een levend document. Dat wil zeggen dat we altijd nagaan of alle inhoud nog geldig is en of er, indien nodig, aanpassingen moeten worden gemaakt. Deze zomer is de nieuwe versie – dus met de aangenomen en doorgevoerde aanpassingen – beschikbaar op ons web.

Financiën en de Kascommissie
Op financieel gebied heeft de VNC een solide financiële basis en kan de contributie blijven zoals die is. De jaarrekening en de begroting werden na presentatie unaniem goedgekeurd. De Kascommissie controleert verder het financieel beleid van de VNC en duikt ter controle daarvan in de boekhouding en verslagen. Ook door hen is de financiële positie van de VNC gezond bevonden (klik hier: Verslag onderzoek Kascommissie Jaarrekening 2022 VNC voor het Kascommissieverslag).

Dank!
Tot slot bedanken we alle leden voor hun steun: dat sterkt ons. Want uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om draait: de VNC is sterk voor en door haar leden!

Algemeen Bestuur VNC