Update Transavia cao-onderhandelingen

6 juni 2023

Voorafgaand aan het 9e cao-overleg met Transavia, werd in de ochtend van 23 mei de cabine petitie aan de Transavia directie aangeboden. Hiervan hebben we jullie in onze vorige Nieuwsbrief op de hoogte gesteld. De bedoeling van de petitie was het ondersteunen van het cao-onderhandelingsproces voor het Transavia cabinepersoneel. Belangrijk daarbij was dat de petitie als een uiterst serieus signaal door de Transavia directie en de Transavia cao onderhandelingsdelegatie zou worden gezien. Dit signaal lijkt te zijn doorgekomen.

Inmiddels hebben de cabinebonden gisteren – 5 juni 2023 – verder onderhandeld over de Transavia cabine cao. Tijdens dit overleg zijn partijen elkaar op grote lijnen dusdanig genaderd dat er deze week nog over details onderhandeld gaat worden. Momenteel worden deze details verder uitgewerkt en deze zullen de komende tijd met Transavia besproken worden. Wij hopen dan op korte termijn terug te kunnen komen met een principeakkoord, waarover door jullie gestemd kan worden.

Onze intentie is en blijft om voor de start van het drukke zomerseizoen substantiële cao-verbeteringen te bereiken.

We willen onze leden nogmaals danken voor het massaal tekenen van de petitie en jullie geduld en vertrouwen. Dat steunt ons enorm in het onderhandelingsproces. Uiteraard houden we jullie op de hoogte en zullen we zodra het kan ook meer inhoudelijk ingaan op de gemaakte afspraken.

Antonie Kloots en Lauren Klaassen
Transavia sectiebestuur