Update KLC cao-werkgroepen en pilots

1 maart 2024

Leestijd: < 5 minuten

Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen is een aantal werkgroepen en pilots afgesproken. Wij zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan en we delen graag onze voortgang met jullie. Het gaat om de pilots 1,5 uur aanrijtijd bij reserve, de aanmeldperiode outstation (van 45 naar maximaal 60 minuten), de vakantieregeling en de A/B regeling.

Verlengen oproeptijd reserve naar 1,5 uur
Eind januari hebben we met KLC een eerste gesprek over deze pilot gehad en deze week stond het vervolg daarvan op de agenda. De verwachting is dat de pilot halverwege april daadwerkelijk kan gaan starten, een eerder tijdstip bleek niet haalbaar voor KLC.

Echter: voordat we een concrete datum kunnen afspreken moeten we het eerst eens worden over de slagingscriteria: wanneer kan deze pilot als een succes worden beschouwd? Denk daarbij aan de impact van de verlenging van de oproeptijd (zowel positief als negatief) op crew, crewcontrol en op KLC, bijvoorbeeld op het gebied van netwerk en impact op roosters. Om deze criteria goed te kunnen meten maken we onder andere gebruik van enquêtes die we uitsturen onder het cabinepersoneel en data uit de planningtools van KLC. Daarnaast zullen we vóór en tijdens de pilot een aantal infosessies plannen, waarbij wij ook graag jullie persoonlijke mening horen.

Aanmeldperiode outstation van 45 naar maximaal 60 minuten
In de roosters is het misschien al opgevallen: de aanmeldperiode op outstation is per 18 maart aangepast. KLC heeft helaas pas ná het publiceren van de betreffende roosters en op aandringen van de bonden hierover gecommuniceerd via de NewsApp. Net als bij de hiervoor genoemde pilot zijn we momenteel in overleg met KLC over de slagingscriteria.

Hierbij gaan we uiteraard kijken naar de ‘cabin crew welfare’ (denk hierbij aan fatigue reports, unfit meldingen en overige meldingen die verband houden met de verlenging van de aanmeldperiode), operationele haalbaarheid en de impact op roosters. KLC zou daarnaast graag de financiële impact in kaart brengen, maar wat ons betreft is dit een vaststaand feit waar wij geen invloed op hebben.

Op dit moment gelden er 2 verschillende aanmeldperiodes voor vliegers (1 uur) en cabine crew (45 minuten) in de cao en het rijden met 2 taxi’s is natuurlijk een dure grap. Als bonden zijn we hier echter wel kritisch op, omdat KLC in 2023 in eerste instantie al eenzijdig besloot de aanmeldperiode voor cabine en cockpit gelijk te trekken. De VNC heeft die beslissing als zeer kwalijk ervaren. Bovendien zijn deze 45 minuten gebaseerd op een reële uitvoering van de werkzaamheden die we als cabinepersoneel hebben bij aankomst op de luchthaven tot aan vertrek.

 A/B label
Met ingang van winter 2024/2025 zal worden overgegaan tot de invoer van een A/B label. Dit houdt in dat groep A in een even jaar (2024, 2026 etc.) vrij is met kerst van 25 december 00:01 lokale tijd tot en met 26 december 23:59 lokale tijd en in het oneven jaar (2025, 2027) met oud en nieuw vrij is van 31 december van 18:00 uur tot en met 1 januari 23:59 uur.

Groep B is in een even jaar (2024, 2026 etc.)  vrij op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag, 31 december van 18:00 lokale tijd tot en met 1 januari 23:59 lokale tijd en in het oneven jaar (2025, 2027) met kerst 25 december 00:01 lokale tijd tot en met 26 december 23:59 lokale tijd.

Er is – volgens afspraak – een groep collega’s geweest die het afgelopen jaar beide feestdagen heeft gewerkt. Deze collega’s zullen door KLC gemaild worden om hun label voorkeur door te geven en deze zal dan ook gehonoreerd worden.

Op verzoek van de CA is het mogelijk om per kalenderjaar onderling van label te ruilen. Om te kunnen ruilen moet je wel rekening houden met het volgende: de CA met wie jij ruilt dient dezelfde functie te hebben (CA2/CA1 of CS), de ruiling moet ingediend worden van 1 juli tot en met 30 september, geen van beide kan vakantie hebben toegewezen tijdens de kerst-/nieuwjaars-periode, terwijl hij/zij volgens zijn/haar label roosterverlof zou hebben gehad en de ruiling is alleen geldig voor het lopende jaar en er moet elk jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend. Het oorspronkelijk ingedeelde label blijft gedurende de arbeidsovereenkomst met KLM Cityhopper van toepassing en kan niet structureel gewijzigd worden.

Indien er sprake is van een geregistreerde samenlevingsovereenkomst tussen twee werknemers die beiden vliegen (CA of cockpit) voor KLM Cityhopper, dan kan het A/B label gedurende de arbeidsovereenkomst één keer permanent gewijzigd worden zodat de partners hetzelfde label krijgen. De aanvraag voor deze wijziging dient 6 maanden vooraf ingediend te worden en wordt op basis van senioriteit toegekend. Toekenning is alleen mogelijk op het moment dat nieuwe CA’s instromen en er voldoende gewenste labels beschikbaar zijn, dit is ter beoordeling van KLC.

Vakantieregeling
In de CAO is vastgesteld dat het aangevraagde verlof (zomer en winter) vanaf zomer 2025 met een startdatum op iedere dag van de week aangevraagd kan worden, waarbij KLC het recht heeft om de start van het aangevraagde verlof met 3 dagen aan te passen (dit kan zowel naar voren als naar achteren). Wanneer jij je aangevraagde verlof niet hebt gekregen en dit in Vacchange wilt ruilen, kan KLC de startdatum 3 dagen verschuiven. Per zomer 2025 is de mogelijkheid er om 2 LELR-dagen op te nemen in combinatie met het zomerverlof. Wanneer jij 2 losse weken hebt aangevraagd in de zomer kan dit toegepast worden bij 1 van deze 2 weken. De combinaties die mogelijk zijn voor het zomerverlof zijn als volgt: LELR-AL-SJ of SJ-AL-LELR

Het aanvragen van de LELR-dagen zal via de reguliere vakantiebieding gaan. Dit geldt ook voor VacChange; LELR-dagen worden dan meegenomen, daarnaast kunnen de LELR-dagen enkel aaneengesloten aangevraagd worden. Tot slot: wanneer jij geen bieding hebt gedaan zullen er ook geen LELR-dagen toegevoegd worden aan jouw vakantie, achteraf de LELR-dagen toevoegen is ook niet mogelijk.

Door het toevoegen van de LELR-dagen aan het zomerverlof zou het kunnen voorkomen dat jij niet 2 LELR dagen per 10 weken ingedeeld hebt staan maar in het uiterste geval 4 LELR-dagen per 10 weken ingedeeld krijgt. KLC zal de regel 2 LELR-dagen per 10 weken nog steeds handhaven tenzij jij er zelf voor kiest om 2 LELR-dagen voor of achter jouw zomerverlof in te zetten. Overigens is dat ook al gebruikelijk wanneer je bijvoorbeeld een LELR-dag inzet bij Crew Control om lastminute een dag vrij te nemen.

Wij krijgen vaak nog vragen over de minimale periode tussen zomer en winterverlof. KLC streeft ernaar 4 weken of meer tijd in te roosteren tussen het zomer- en winterverlof of winter – en zomerverlof. Als er minder dan 4 weken tussen het einde van het eerste verlof en de start van het tweede verlof is ingeroosterd, dan kan je de planningsafdeling vragen het rooster zodanig aan te passen dat deze 4 weken alsnog worden ingeroosterd. Bovenstaande is nu een cao-afspraak waarvan KLC alleen in geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan afwijken.

Hebben jullie vragen over deze of andere onderwerpen mail ons dan via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of bel 020-502 0480. Inschrijven voor infosessies voor de komende periode kan via deze link. We kijken ernaar uit jullie te zien en spreken!

Luc van der Eijk, Jeffrey Ouwehand en Sharon Vlieland

KLC Sectiebestuur