Update KLC cao-onderhandelingen

17 oktober 2023

Leestijd  2 minuten

Nadat KLC zich in het vorige cao-overleg openlijk had afgevraagd of een vervolgoverleg nog wel zinvol was, zijn de overlegpartijen vandaag toch met elkaar aan tafel gegaan. Hieronder lees je de stand van zaken en een kort verslag van het inmiddels 5de cao-overleg. Het verloop van het cao-proces tot nu toe en verslagen van vorige overleggen vind je hier.

Inhoudelijke reactie KLC
In het overleg van vorige week bleef een inhoudelijk reactie van KLC op onze voorstellen nog uit, ook omdat een aantal van deze voorstellen nog doorgerekend moesten worden door het bedrijf. Vandaag voorzag KLC ons van een reactie en deed ook een aantal tegenvoorstellen, onder andere op het gebied van loon en WRR. Op sommige van onze punten is KLC echter pertinent tegen en houdt zij vast aan voorstellen waar wij als VNC onvoldoende heil in zien.

Lastig parket
Na inmiddels vijf overleggen kunnen we concluderen dat KLC nog steeds niet op dezelfde golflengte zit als de VNC. Ondanks dat er over en weer voorstellen gedaan worden op zowel de loonparagraaf als de inhoud is het belangrijk voor de VNC dat we stappen maken op de door ons ingebrachte punten.

Wij hebben op onze beurt weer gereageerd op de voorstellen van KLC en ook weer enkele tegenvoorstellen gedaan. KLC zal hier opnieuw mee aan de slag gaan. Hoewel er nog geen concrete afspraak voor een volgend overleg in de agenda staat, streven wij er als VNC naar om in gesprek te blijven.

We hopen dat KLC de noodzaak van onze voorstellen meer gaat inzien zodat we snel tot overeenstemming kunnen komen. Dat is in het belang van jullie – het KLC cabinepersoneel – en ook van KLC zelf. We zullen ons blijven inzetten voor verdere verbeteringen van onze arbeidsvoorwaarden. Wordt vervolgd…

Blijf geïnformeerd en geef je mening!
Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, maar minstens zo belangrijk om je vragen en/of opmerkingen met ons te delen. Doe dit via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 0205020480. Jullie input is belangrijk voor ons!

Ook onze infosessies zijn een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Geef je op via deze link, we kijken ernaar uit je te zien en spreken!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.