Update easyJet cao-onderhandelingen

24 oktober 2023

Afgelopen donderdag hadden we onze tweede CAO meeting met easyJet. Tijdens deze meeting kregen wij de gelegenheid om het tegenvoorstel van easyJet te bespreken en hebben we nogmaals aangegeven waar onze huidige CAO volgens ons tekortschiet en wat er verbeterd moet worden.

De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium, maar er zijn een paar onderwerpen waar de VNC zich extra voor inzet. Een paar voorbeelden hiervan zijn het ziekteprotocol en het pensioen. Deze onderwerpen blijken een uitdaging te zijn en er zullen hiervoor meer meetings nodig zijn om deze te bespreken. De VNC maakt zicht hier heel sterk voor en we overleggen momenteel met ons team van adviseurs hoe wij dit zullen benaderen.

Hoge prioriteit 
We zijn er erg op gebrand dat onze leden een principeakkoord krijgen waar we allemaal trots op kunnen zijn. Omdat we het erg belangrijk vinden om een overeenkomst te sluiten voor aanvang van de aankomende feestdagen, hebben we dringend aangegeven dat we zo snel mogelijk weer met elkaar in gesprek willen gaan en dat we graag onze agenda’s hiervoor vrij willen maken. Aanvankelijk verklaarde het onderhandelingsteam van easyJet dat hun volgende beschikbaarheid pas eind november zou zijn. Nadat we duidelijk hadden gemaakt dat het heel belangrijk voor ons is om voor het einde van het jaar een nieuwe CAO voor onze leden te hebben, toonde de easyJet-delegatie zich bereid om op een eerdere datum bijeen te komen. Voor nu staat de volgende meeting gepland op woensdag 1 november. Vervolgens zullen we weer op donderdag 23 november met elkaar in gesprek gaan.

Natuurlijk houden we je op de hoogte van de onderhandelingen en als je ons ziet op de base of aan boord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Voel je vrij om ons te e-mailen op sectiebestuur.easyjet@vnconline of stuur ons een berichtje via de VNC easyJet WhatsApp Service.

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet sectiebestuur

ENGLISH VERSION

Last week Thursday we had our second CLA meeting with easyJet. During this meeting we had the opportunity to discuss the counter proposal made by easyJet and we reiterated where we feel our current CLA is lacking and what we feel should be improved.

For the most part the negotiations have progressed, however there are a few topics that the VNC feels very strongly about. A few examples of these are the sickness protocol and pension. These are proving to be a challenge and will require more meetings. The VNC is very passionate about this and we are currently liaising with our team of consultants on how to move forward.

Highest priority
We are very adamant on getting our members a tentative agreement which we can all really be proud of. As we find it very important to get a deal in place before the holiday season commences, we have reiterated that we want to meet at the earliest convenience and that we have no issues clearing our schedules to accommodate this. Initially the easyJet negotiation team stated that their next availability would be at the end of November. After making clear that getting a CLA in place for our members before the end of the year is very important to us, the easyJet delegation showed their willingness to meet at an earlier date, which will for now be on Wednesday, the 1st of November. Subsequently, we will be meeting again on Thursday, 23 November.

Of course we will keep you up to date about the negotiations and if you see us around base or onboard do not hesitate to reach out to us. Feel free to email us at Sectiebestuur.easyjet@vnconline or drop us a line via the VNC easyJet WhatsApp Service.

Farah van Keeken and Dino Brunst
easyJet section board