Update cao onderhandelingen: moeizaam multi overleg met KLM

23 juni 2023

De afgelopen twee dagen hebben de VNC en andere werknemersorganisaties van grond, cockpit en cabine gezamenlijk met KLM onderhandeld over nieuwe cao-afspraken. De  onderwerpen daarbij waren de inzet op een goede loonsverhoging en de duur van de cao- overeenkomst (looptijd).

Alle bonden waren het erover eens dat een significante loonsverhoging een belangrijke factor moet zijn in de nieuwe arbeidsovereenkomst. Het KLM-personeel voelt namelijk de directe gevolgen van koopkrachtverlies door inflatie en het gezamenlijke doel was om dit zoveel mogelijk te compenseren.

Loonbod KLM te laag
De onderhandelingen verliepen nogal stroef. KLM wilde niet meegaan in de looneis van de bonden, kwam met een veel lager tegenbod en maakte dat bod ook nog eens voorwaardelijk: de loonsverhoging moet worden terugverdiend met inhoudelijke afspraken, waar KLM graag nog verder over wil onderhandelen. We lopen daarmee het risico dat die bijdrage  uit de door KLM voorgestelde ‘modernisering Werk- en Rusttijden regeling (WRR) of het ‘optimaliseren van de tewerkstelling van cabinepersoneel’ moet komen.
De VNC vindt het loonbod van KLM veel te laag en is ook niet positief over de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Het cabinepersoneel verdient een goede loonsverhoging en wij gunnen onze collega’s een periode van rust.

KLM wil zo snel mogelijk met de verschillende bonden in bilateraal overleg, dus met grond, vliegers en cabine apart over de inhoud praten. Het merendeel van de bonden is meegegaan met dat voorstel. VNC heeft gisteren aangegeven dat wij pas weer om de tafel gaan met KLM om verder te onderhandelen in bilaterale setting nadat wij met onze achterban in gesprek zijn geweest. Op basis daarvan zullen we bepalen met welke inzet we het overleg voortzetten.

Cao-infosessies
Wil jij in gesprek met ons over het cao-proces? Geef je dan op voor één van de digitale infosessies die speciaal over dat onderwerp gaan. We leggen graag de stand van zaken uit en geven antwoord op je vragen.
Inschrijven kan via deze link. De eerstvolgende is op woensdag 28 juni om 14.00 uur.

We kijken ernaar uit om je te zien en spreken!

KLM sectiebestuur