Update aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof

25 april 2024

Zoals bekend hebben wij in de laatste cao-ronde met KLM en KLC afgesproken dat het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof met ingang van 1 januari 2024 worden aangevuld naar 100% van het salaris (tot maximaal 100% van het UWV-maximum dagloon). Voorheen ontving men 70% van het salaris, wat door het UWV werd uitbetaald. Inmiddels kunnen we jullie hierover een update geven, en dat is goed nieuws!

Bij het salaris van april (de loonstrook staat online en de uitbetaling is vandaag) krijgen collega’s die ná 1 januari 2024 aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof hebben gehad, voor het eerst de aanvulling uitbetaald, ook met terugwerkende kracht. Daarnaast kunnen collega’s met aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof vanaf 1 mei ervoor kiezen om de bijdrage vanuit het UWV (70% van het loon) en de aanvulling van KLM of KLC (de overige 30% van het loon) op hetzelfde moment als het salaris te ontvangen. Dit betekent dat je niet meer hoeft te wachten op zowel de uitbetaling van het UWV als de aanvulling van KLM of KLC. Je vindt later alle informatie over hoe je dit aanvraagt en hoe het precies werkt op de NewsApp en op MyKLM.

Met deze regeling kunnen (aanstaande) ouders met een gerust hart aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof opnemen.  Als VNC zijn we blij dat KLC en KLM ons voorstel hebben overgenomen en de procedure hebben vereenvoudigd. Mocht je vragen hebben over de hoogte van jouw uitkering of de nieuwe werkwijze, neem dan eerst contact op met HR. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar voor aanvullende vragen, dat kan voor KLC’ers via sectiebestuur.klc@vnconline.nl en voor KLM’ers via servicedesk@vnconline.nl of bel ons op 020-5020480.

KLM & KLC Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.