Unruly passengers: beter voorkomen dan vervolgen

12 april 2023

De VNC is vaste deelnemer aan het Platform Unruly Passengers (PUP) waar voorkomen van agressie-incidenten aan boord maar ook het vereenvoudigen van aangifte doen en vervolging van daders hoofddoelen zijn. Belangrijke onderwerpen want ieder agressie incident (aan boord) is er een te veel.

Om te komen tot effectievere maatregelen werken bij PUP veel vertegenwoordigers samen. Denk aan SPL/AV; de Koninklijke Marechaussee; het ministerie van Justitie en Veiligheid; luchtvaartmaatschappijen; bonden en diverse experts.

Aangifteformulieren gedigitaliseerd
Goede ontwikkeling is dat de aangifteformulieren voor ‘heterdaad’ zaken (bijvoorbeeld niet opvolgen aanwijzingen crew en roken aan boord) sinds kort zijn gedigitaliseerd. De implementatie van deze digitalisering wordt nu per airline – inclusief procedure – in gang gezet. Als dat is afgerond kan crew aan boord al het gedigitaliseerde formulier invullen, wat veel tijd op de grond kan schelen. Daarna moet het nog wel naar de KMar voor controle en een ‘hardcopy’ handtekening want dat is juridisch vereist.

Delen van lijsten
Verder loopt er een inventarisatie rondom het delen van de ‘watch list & no-fly list’ onder de diverse luchtvaartmaatschappijen. Doel is om daarmee het aantal unruly passengers aan boord terug te brengen. Dat lijkt helaas nog niet zo eenvoudig: gegevens delen van agressieve passagiers is nog niet in (Europese) wetten vastgelegd omdat de bescherming persoonsgegevens (privacy wet) dit bemoeilijkt.

Preventie is nog beter dan vervolgen
Uit cijfers van geregistreerde agressie incidenten blijkt alcohol met bijna 60% als oorzaak nog altijd veruit de grootste factor. De VNC pleit al jaren voor meer aandacht op de luchthavens dat alcoholmisbruik consequenties kan hebben, zoals het worden geweigerd op een vlucht. Op London Gatwick is al jaren een integrale aanpak met restaurants, bars, politie, grondpersoneel en de luchtvaartmaatschappijen. Passagiers krijgen van al die partijen te horen: Drink too much and your holiday is over before it begins! Daarnaast is er een duidelijk punt waar dronken en/of agressieve passagiers voor de vlucht kunnen worden gemeld. Die aanpak heeft geleid tot een halvering van incidenten. PUP kijkt ook naar dergelijke preventieve maatregelen. In juni is het volgende overleg en we houden jullie op de hoogte.

VNC bestuur