Uitslag verkiezingen KLM Ledenraad bekend!

8 september 2021
De stemmen zijn geteld dus de samenstelling van de nieuwe KLM Ledenraad is bekend! Voor een overzicht van de 80 raadsleden die door jullie zijn gekozen klik hier. Wij feliciteren hen van harte! Tevens bedanken we de leden die de moeite hebben genomen om te stemmen.

Tijdens de vergadering van 7 oktober aanstaande zullen deze cabinecollega’s in de nieuwe Ledenraad (LR) worden geïnstalleerd voor een termijn van 3 jaar.

Reservelijst
Kandidaten die niet gekozen zijn, bedanken we hartelijk voor hun inzet en motivatie. Zij komen op de reservelijst en kunnen alsnog tot de LR toetreden indien er raadsleden zijn die zich in deze zittingstermijn – om wat voor reden dan ook – terugtrekken.
Onder toezicht van een notaris zal er vanmiddag – waar nodig in het geval van een gelijk aantal stemmen voor meerdere kandidaten die buiten de gekozen lijst vallen – een loting plaatsvinden. Dit om te bepalen wat de volgorde van de (reserve)lijst zal zijn.
Alle kandidaten hebben persoonlijk hun uitslag al eerder ontvangen en zijn geïnformeerd over de volgorde/reservelijst.

Respons van ruim 45 %
Van 26 juli t/m 7 september hebben alle VNC-leden uit de KLM-sectie de gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen op maximaal 80 LR-kandidaten. Ruim 45 procent (exact 45,48%) heeft gebruik gemaakt van dat stemrecht en heeft zo samen de samenstelling van de Ledenraad bepaald.
In vergelijking met de vorige respons van op de LR-verkiezingen (zo’n 35%) is dit een hogere opkomst en daar zijn we blij mee. Het feit dat meer dan de helft niet heeft gestemd, neemt niet weg dat dit een representatieve respons is.

Tot slot bedanken we graag nogmaals alle leden die zich kandidaat hebben gesteld en ook de leden die de moeite hebben genomen om hun stem op hen uit te brengen.

Ingrid Brama, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Roberto Tunzi, Ivo Kruse Koster, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders