Uitslag stemming easyJet cao principeakkoord

13 januari 2023

De afgelopen dagen hebben de easyJet sectieleden kunnen stemmen over het cao principeakkoord tussen easyJet en de VNC.

Bijna 88% van de leden heeft gestemd en de uitslag van de stemming is zojuist binnengekomen:
 
Stemmingsuitslag
13,39% heeft voor gestemd,
85,83% heeft tegen gestemd
0,79% heeft blanco gestemd

Onze leden hebben met de uitkomst van deze stemming een duidelijk signaal afgegeven en dat hebben wij direct gecommuniceerd naar de vertegenwoordigers van easyJet. Samen zullen wij opzoek gaan naar een positieve en duurzame oplossing en uiteraard zullen wij onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wij zullen op korte termijn infosessies organiseren om met zoveel mogelijk van onze leden in gesprek te kunnen gaan

Wij danken jullie allen voor jullie inzet en het laten gelden van je stem!

Farah van Keeken en Dino Brunst
easyJet sectiebestuur

English version:

Outcome vote tentative CLA easyJet

Over the past few days, easyJet section members have been able to vote on the tentative CLA between easyJet and the VNC.
Almost 88% of our members voted and the results of the vote have just come in:

Voting results
13,39% voted in favor,
85,83% voted against
0,79% voted blank

With this outcome, our members have made a clear statement, which we have communicated to the easyJet representatives directly. Together we will look for a positive and sustainable solution and of course we will keep our members informed about any developments.

We will be organizing info sessions in the near future to engage in conversation with as many of our members as possible.

We would like to thank you for your effort and making your vote matter!

Farah van Keeken and Dino Brunst
Board of easyJet section