Uitslag stemming bekend: easyJet cao principeakkoord aangenomen!

5 juni 2023

De afgelopen dagen hebben de easyJet sectieleden kunnen stemmen over het principeakkoord tussen easyJet, de VNC en FNV.

Bijna 81% van de leden heeft gestemd, de uitslag van de stemming is zojuist binnengekomen en luidt als volgt:

66,12 % heeft voor gestemd
30,58 % heeft tegen gestemd
3,30 % heeft blanco gestemd

Wij zijn blij om te kunnen melden dat de meerderheid van de stemgerechtigden hiermee dit principe akkoord accepteert.
 
Inzet voor het easyJet cabinepersoneel
Dit principeakkoord biedt onmiddellijke financiële verlichting en dat was ons belangrijkste punt van zorg. Wij weten dat het easyJet cabinepersoneel hier erg aan toe was en voelden dan ook de verantwoordelijkheid om dit principe akkoord aan jullie voor te leggen. Ons doel blijft altijd om ook goede inhoudelijke afspraken te maken. Hier zullen wij ons voor blijven inzetten. In september zullen wij de cao onderhandelingen wederom opstarten, waarbij de inzet is om tot een goede deal te komen voor het einde van het jaar, zodat deze per 1 januari 2024 van kracht kan zijn.
Onze voorstellenbrief, die wij op 3 mei jl. met jullie hebben gedeeld, is hier (link) te lezen. Deze voorstellen zullen wij meenemen naar de onderhandelingen in september.
Ondertussen blijven wij graag met onze leden in gesprek en moedigen we jullie aan om contact met ons te zoeken. Als jullie nog anderen wensen hebben die niet in de brief staan of met ons ergens over willen sparren zijn wij altijd bereikbaar via de bekende kanalen.

Wij zullen ook meerdere infosessies organiseren zodat we voor het begin van de nieuwe onderhandelingen weer alle duidelijkheid hebben over jullie wensen.

Wij danken jullie allen voor jullie betrokkenheid en het laten gelden van je stem, jullie steun en vertrouwen en de lieve berichten die wij afgelopen dagen hebben ontvangen.

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet Sectiebestuur

English version

Voting results known: easyJet tentative collective labour agreement accepted!

Over the past few days, easyJet members have been able to vote on the tentative collective labour agreement between easyJet, the VNC and FNV.

Almost 81 % of members voted and the results of the vote have just come in:

66,12 % voted in favour
30,58 % voted against
3,30 % voted blank

We are pleased that the majority of those entitled to vote hereby accept this tentative collective labour agreement.

Commitment to easyJet cabin crew
This tentative collective labour agreement provides immediate financial relief and that was our main goal. We know you were waiting for this and we therefore felt it was our responsibility to put this tentative agreement up for a vote to our members.
Our goal remains to come to good, substantive agreements. We will always be committed to this goal. In September, we will start the new CLA negotiations in order to reach a good deal before the end of the year, so it can take effect on January 1st 2024.
Our proposal letter, that we shared with you on the 3rd of May can be read here [link]. We will take these proposals to the negotiating table in September.
In the meantime, we are committed to continue to engage with our VNC members and we encourage you to contact us. If you have any other wishes not mentioned in the letter or would like to spar with us about something, we are always available through the usual channels.

We will also organise several information sessions so that we have all of your wishes crystal clear before the start of the new negotiations.

We thank you all for your involvement and vote, your support and trust in us, and the kind messages we have received over the past few days.

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet board