Uitslag easyJet OR verkiezingen bekend

29 april 2024

Vandaag om 12 uur sloten de digitale stembussen, inmiddels zijn de stemmen geteld en is de uitslag van de easyJet OR verkiezingen bekend.

Er waren namens het cabinepersoneel 6 zetels te verdelen in de OR en eveneens 6 VNC collega’s hadden zich kandidaat gesteld. Met veel plezier kunnen wij bekend maken dat namens de VNC de volgende kandidaten in de OR zijn gekozen:

  • Lynn ’t Hart
  • Victor Spier

Het VNC-bestuur en het easyJet sectiebestuur feliciteren deze kersverse OR-leden van harte met dit resultaat.

Reservelijst
Kandidaten die niet rechtstreeks in de OR zijn gekozen worden – in volgorde van het aantal behaalde stemmen – op de reservelijst geplaats. Reservekandidaten zullen plaatsnemen in de OR wanneer één van de gekozen leden uit de cabinesectie besluit zijn of haar zetel op te geven.
De eerst twee plekken op deze reservelijst zijn eveneens voor VNC-ers, te weten:

  • Diane van den Berg
  • Malcolm Schwidder

Dank!
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken alle easyJet collega’s die op onze kandidaten hebben gestemd te bedanken voor hun vertrouwen. Eveneens een woord van dank aan allen die zich kandidaat hebben gesteld en campagne hebben gevoerd, alle lof voor jullie inzet en betrokkenheid.

Farah van Keeken & Dino Brunst
Sectiebestuur easyJet

 

English version:

Results of the easyJet Dutch Works Council (DWC) elections

Today at 12 noon, the digital voting was concluded, all votes were counted and the results of the easyJet DWC elections are in.

On behalf of the cabin crew, 6 seats were up for distribution and there were 6 VNC candidates for these seats. We have the pleasure to announce that on behalf of VNC, the following candidates have been elected:

  • Lynn ‘t Hart
  • Victor Spier

The boardmembers of VNC and easyJet congratulate the brand new DWC members with this result.

Reserve list
Candidates who have not been directly elected into the Works Council will be placed on the reserve list – in order of the number of votes they obtained. Reserve candidates will take a seat on the Works Council when one of the elected members from the cabin crew section decides to give up his or her seat. The first two places on this reserve list are also for VNC members, namely:

  • Diane van den Berg
  • Malcolm Schwidder

Thanks!
We would like to take this opportunity to thank all easyJet colleagues that voted for our candidates for their confidence. Also, we have words of gratitude for all candidates that campaigned this past week, we commend your effort and involvement, thank you!

Farah van Keeken & Dino Brunst
easyJet section